Selectie van evaluaties door cursisten van de cursus Klinische Psychologie

 

Mw. O. C. te Z. 372137 17-05-09

Over de praktijkdag na haar zesde les: Het was afgelopen vrijdag een vermoeiende maar tevens fantastische dag. Wat kan die man (Hein Heijen) les geven! Alom complimenten! ... Half 6 opstaan! Dat was een vroegertje, maar de moeite waard.

Na voltooiing: Ik heb genoten van de cursus. Het heeft er zelfs toe geleid dat ik een beetje inzicht heb mogen krijgen in sommige situaties uit het verleden, in het heden en ik hoop ook de toekomst. Situaties waar je normaal gesproken met intuïtie, een beetje gezond verstand en een beetje levenservaring tegen aan kijkt, kregen een extra dimensie. Mijn blik heeft zich enorm verruimd en mijn inzichtelijk denken (niet alleen op dit vlak) bevorderd. ... hartelijk dank voor je inzet bij het nakijken en de respons op mijn schrijven.

 

Mw. Petra Tolboom te Leiden 305111 25-05-09

Dat ik uit al het aanbod aan thuisstudies nou net jullie studie heb gekozen, voelt alsof er een engel op mijn schouder mee zocht.  De tekst en verhouding theorie/inleving-informatie vind ik prachtig aanvullend. Veel heb ik (nog steeds) aan de verhalen van en voorbeelden over. Fijn is dat daar waar nodig geen absolute stelling wordt genomen en ook wordt uitgelegd waarom. In meerder opzichten heel integer, heel duidelijk en een schat aan informatie. Daarnaast vind ik het heerlijk om weer te studeren, daar over na te denken en daardoor ook weer opnieuw en anders naar mezelf en omgeving te kijken. Dat de praktijkdagen onmisbaar zijn staat op zich. In een keer worden de diverse kaders ook nog veel duidelijker en het meest heb ik nog steeds aan de uitspraak van Hein “je hoeft het niet met me eens te zijn als je me maar wel begrijpt”. ...  (hadden ook 5 praktijkdagen mogen zijn) ...

(Naam met toestemming vermeld. Beeldend kunstenares: www.petratolboom.nl)

 

Mw. Caroline Allertz te Hilversum 397528 (www.allertzconsultancy.nl) 17-08-09

 ... ik kijk met plezier terug op alle lessen en ben zelf ook verbaasd hoe ik erdoor heen gevlogen ben! ... Een brede en bruikbare kennis van psychologie vind ik belangrijk in mijn werk als loopbaanadviseur en coach en ik geniet van alle herkenbare voorbeelden die jij in je cursussen geeft. Ik zal vanaf nu beter in staat zijn om echt problematisch gedrag te herkennen en dan door te verwijzen of evt. in samenwerking met een therapeut het traject verder voort te zetten. Ik zal ook meer oog hebben voor de kiemen van beginnende stoornissen en sowieso zal ik mij inzetten om vicieuze cirkels te doorbreken….

 (Naam met toestemming vermeld.)

 

Mw. J. R. te H. (België) 355700 02-03-10

Mijn keuze voor deze cursus komt door dat ik nogal geïnteresseerd ben in psychologie, voornamelijk de klinische. Ik heb een jaar psychologie gevolgd aan de universiteit van Leuven, maar dit bleek van een te zwaar niveau te zijn voor mij, voornamelijk dan ook door de statistiek dat in dat pakket zit… Wat mij ook tegenstak aan de universiteit is dat de cursussen de eerste 2 à 3 jaar vrij algemeen zijn en je daarna pas kon kiezen voor klinische psychologie. Maar ik was nog altijd geïnteresseerd in psychologie… Zo ben ik dan in uw cursus gerold [omdat deze] … volledig draait rond de klinische psychologie…. Hij paste volledig in mijn verwachtingen … en ik vond hem goed geschreven en op een duidelijke manier uitgelegd.

 

Dhr. J.v.H. te L. 305580 21-01-2011

Ik vind je boekwerk echt een aanvulling (m.n. door de hele andere manier van kijken naar de aandoeningen). De boeken die ik in eerste instantie heb gebruikt om me wat wegwijs te maken in de theorie van de psychiatrische ziektebeelden waren verpleegkunde boeken en andere psychiatrie-boeken. Deze hebben allemaal een vrij sterke medische bril. Hier was ik me wel bewust van, maar ik moest ergens beginnen. Door jouw boek merk je echt dat er op vele manieren naar de problematiek kan worden gekeken en dat komt je als docent aan toekomstige verpleegkundigen ook echt goed van pas.
Jouw studiemateriaal heeft me ook doen besluiten om uiteindelijk te starten met de opleiding stressmanagement... Ik merk dat de psychologie me namelijk steeds meer begint te trekken...
Erg bedankt voor je feedback tot dusver!

 

Ann-Marie Kemperman te Westervoort 419063 (www.YourLight-Counselling.nl) 21-03-10

Ik heb deze cursus gekozen simpelweg voor bijscholing en persoonlijke interesse.... Als eerste heeft het mij veel duidelijkheid verschaft op punten waar het mij in de praktijk wat grijs begon te worden... Ik heb gemerkt dat ik, nu ik de cursus heb gedaan, bepaalde verbanden kan zien, sommige kon ik al wel zien maar ik begrijp het nu veel beter en ik kan er beter mee uit de voeten... Ik wil en ga het integreren in mijn praktijk en ben ik heel blij met deze kennis en toevoegingen…. Ik kan counselors ... deze cursus van harte aanbevelen om zo wat meer van de mens ... te leren en te herkennen. Kortom Peter, lof voor je cursus, maar ook voor je betrokkenheid bij de cursus door de antwoorden helder, duidelijk en uitgebreid te weerleggen!!! Bij deze wil ik je ontzettend bedanken voor je kennis en kunde en de goede begeleiding die ik heb mogen ervaren.

(Naam met toestemming vermeld.)

 

Mevr. C.H. te R. 469489 06-12-2010

Deze cursus heeft mij veel positiefs gebracht... een hele fijne ervaring, kennis opdoen over hoe een mens in elkaar steekt... Ik was al een tijdje -als hobby- bezig met een studie Gezondheidspsychologie aan de OU... De Klinische Psychologie ... die ik op de OU gehad heb, miste de menselijke invalshoek, hoe het probleem ontstaat, waarom bij de één wel en niet bij de ander, kortom, ik ben heel blij dat ik dit weer allemaal tot me heb mogen nemen in de wetenschap dat dit me tot een betere therapeute zal maken.

 

Valeria Boermistrova te Almelo 459722 10-02-11 www.eeninbeweging.nl  

Gisteren naar Den Bosch geweest voor de tweede praktijkdag. Alweer een feest! Ik ben dol op schema's en daar is Hein supergoed in. Ook wat over jou weer gehoord: … de dames waren vol lof over jouw bereidheid vragen te beantwoorden (ben ik helemaal mee eens).

Ik wil je nog enorm complimenteren met het cursusboek! Jij hebt het werkelijk meesterlijk geschreven! Toen ik de lessen bestudeerde, zag ik natuurlijk meteen in welke toegankelijke taal jij schrijft, kort en toch compleet. Nu bij het samenvatten valt het me enorm op hoe overzichtelijk, simpel en zeer omvattend jouw zinnen zijn. Je kunt ze nauwelijks korter of anders maken zonder verlies van essentiële informatie. Gewoon top! Ik geniet nu dus voor tweede keer. :)

(Naam met toestemming vermeld.)

 

Mevr. N. De S. te St-N. (België) 442306 16-02-2011

Eerst en vooral, bedankt voor de begeleiding dit afgelopen jaar ...

De cursus klinische psychologie is voor mij een waardevolle aanvulling geweest, of misschien zelfs eerder een basis. Ik vind het voor mezelf belangrijk, om een achtergrond en een duidelijke beschrijving te hebben van verschillende ziektebeelden, al klinkt dat misschien een beetje zwaar… Het is gewoon fijn om bepaalde patronen te herkennen en deze cursus vult dat perfect in.

 Binnenkort start ik in bijberoep als therapeute, dus kan ik al deze geweldige informatie goed gebruiken.

 

Dhr. A.H. te O. 472763 26-02-2011

Allereerst hartelijk dank voor het nakijken en corrigeren van mijn huiswerk.

Ik ben werkzaam als zelfstandig kraanmachinist in de grondverzet. ... Op een bepaald moment heb ik het plan opgepakt om van werkzaamheden te veranderen. [Ik ben] naar psychologie gaan kijken, omdat het doen en laten van mensen mij altijd heeft geïnteresseerd. Ik heb er over nagedacht om de opleiding OPC te gaan volgen. Ik was echter bang dat deze opleiding te moeilijk zou zijn gezien mijn schoolverleden. Om te testen of psychologie bij me past, ben ik toen de cursus klinische psychologie gaan volgen. Door de cursus [en mijn goede cijfers] is de interesse alleen maar meer geworden, dus na het examen ga ik ook zeker verder met OPC.

 

Mevr. Erny Binnendijk te Amersfoort, counselor (www.etbc.nl), 440808 02-03-2011

Dank je wel voor je begeleiding en de snelle reacties op mijn inzendingen van het huiswerk.

Ik vind deze cursus heel erg leuk en interessant! De stof is op zeer toegankelijke en begrijpelijke wijze geschreven waardoor het (be)studeren bijna als vanzelf gaat. Ik heb hierdoor een beter inzicht gekregen in de menselijke geest in het algemeen, maar vooral ook in mijn eigen levensproces. Heel leerzaam dus....

Ik heb … sinds 2009 een eigen counselingpraktijk naast mijn huidige kantoorbaan. … Ik bleef echter het gevoel houden dat ik te weinig kennis had om de grens aan te kunnen geven van wat nog bij counseling hoort en wat te "zwaar" is. Deze cursus sloot daar haarfijn op aan ..…, [heeft] mijn kennis over "normaal" en "abnormaal" gedrag vergroot en geeft het inzicht in de processen ook handvatten voor mij als counselor om adequaat te reageren.

 De cursus heeft ... [ook] als spiegel gefungeerd. Het zette aan tot zelfreflectie en heeft me in die zin ook tot interessante inzichten gebracht.

 (Naam met toestemming vermeld.)

 

Mevr. G.G.-M. te W. 431409 20-5-2011

Ja Peter, ook na les 11 ben ik nog steeds spinnend tevreden over de lessen en de manier waarop het is opgebouwd. De cursus wordt sterk, maar vooral begrijpelijk door de stukjes die uit het leven zijn gegrepen. Ineens komt het heel dichtbij en kan het je buurvrouw zijn of een collega.

... Zeker in les 17 leer je hoe complex de mens in elkaar zit. Fascinerend vind ik dat. …

Bij deze wil ik hartelijk bedanken voor je inzet om deze cursus zo begrijpelijk mogelijk te brengen. De complimenten bij het nakijken van het huiswerk die je moed geven om er mee door te gaan.

 

Mevr. M.L. te M. 483734 04-09-11

Bij deze bedankt voor al het correctie en uitlegwerk. Ik vind het een mateloos boeiende cursus en ik heb verschrikkelijk veel geleerd. Pittig is ie ook trouwens. De hoeveelheid informatie is enorm. ... Ik moet zeggen dat ik de vragen bij de hoofdstukken heel goed vind. Ook al maak je een uittreksel, toch zijn er dingen waar je overheen leest. De vragen dwingen je alle puntjes op de i te lezen! ... Ik weet zeker dat deze cursus een enorm goede basis is voor het vak waar ik nu voor opgeleid word. Nu ik al deze stof doorgewerkt  heb, vind ik het nog meer een schandaal dan ik het al vond, dat mensen gewoon een bordje met counselor op hun deur kunnen plakken. Of dat er vage opleidingen zijn die pretenderen op te leiden tot counselor. Hoe dan ook, nogmaals dank.

 

Mevr. K.W. te G. (België) 468920 30-3-12

Het is mij een waar genoegen geweest om je cursus te volgen. Je hebt het zo voor elkaar gekregen en geschreven dat ik het gevoel -en de gedachte- heb dat ik in een collegezaal naar je zit te luisteren en geregeld zelfs in een schaterlach uitbarst. Het is een ware kunst om zo'n ernstige materie op zo'n fijne manier te brengen.... "Is het weer grappig, mama?! wat zegt ie nu weer?!"

Ik ben criminologe van opleiding, stage bij de gerechtelijke pers..., adviesraden van de Vlaamse Gemeenschap, inspectie geestelijke gezondheidszorg kindermishandeling....

 

Dhr. P. d. V. te N. 482294 13-4-12

12-6-11: Ik heb op vrijdag 20 mei jl. van de eerste praktijkdag mogen genieten. … Hein weet op een duidelijke - en efficiënte wijze de leerstof die jij hebt geschreven nog praktischer te maken. Mijn complimenten voor jullie beide!

13-4-12: Dat was dan les 18… Nogmaals mijn complimenten voor de praktische cursus maar ook voor de snelle reactie na het insturen van mijn huiswerk... Ik heb overigens tijdens mijn werk (maar ook privé ) al veel aan deze cursus gehad! ... Ik ben werkzaam als buurtbrigadier binnen de regiopolitie...  Gezien het feit dat ik erg geïnteresseerd ben in ‘de mens achter de mens heb ik voor deze cursus gekozen, mede omdat ik voornemens ben om hierna de Opleiding Psychosociaal Counselor te gaan volgen. ... Het is mij in ieder geval nog duidelijker geworden dat ik verder wil in deze richting, al dan niet in combinatie met mijn huidige baan. De basis is in ieder geval gelegd waarvoor dank!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inmiddels hebben ook OPC-studenten spontaan reacties gegeven na voltooiing van Klinische Psychologie. Een greep:

 

Mevr. J.H. te U. 490562 21-12-12

Hallo Peter, Hier is alweer de laatste les!... Ik vond de lessen zeer interessant en boeiend, en je hebt wel gemerkt aan mijn mooie cijfers (mag ik wel zeggen toch?), dat ik behoorlijk mijn best op het huiswerk heb gedaan! Toch kostte dit nauwelijks moeite omdat ik het héél erg leuk vond om te doen. Ik dank je hartelijk voor je begeleiding, uitleg en zeer snelle correctie (dat heeft zeker bijgedragen aan mijn studieritme!)...

 

Mevr. B.G. te L. 520391 18-3-12
Ik neem aan dat jij de auteur bent van de syllabus... Inspirerend, trouwens ook de praktijkdagen waren heel goed in elkaar gezet en vol overgave uitgelegd door dhr. Heinen en mevr. Slaats. Ik kan er van genieten van de wijze waarop mensen hun interesse naar voren weten te brengen en het delen met anderen. Deze cursus/opleiding is leerzaam en doet mijn horizon verbreden en mijn spiegelbeeld reflecteren/ 'uitvergroten'...als mens, partner, moeder, vriendin etc.

Dankzij de uitleg [en globale terugblik] in deze [laatste] les, krijg ik een betere, heldere visie over de leerstof, de samenhang, de verdeling etc. Allemaal logisch zou ik haast denken, maar logica moet wel eerst onderbouwd worden om inzicht te krijgen! Vandaar dat ik les 18 als basis voor de gehele leerstof neem en van hieruit nogmaals de vragen/antwoorden en de oefenexamens doorneem….  Ik wil jou bedanken voor jouw snelle en directe feedback!

 

Mevr. S.L. te A. 489133 26-3-12
Beste Peter, Eigenlijk vind ik jammer dat dit de laatste les is. Ik vond de lessen zeer boeiend en zou waarschijnlijk onder andere omstandigheden dan die van nu meer over dit onderwerp willen gaan leren. Peter als mentor vond ik eerst streng, maar later veranderde dat beeld in Peter met sterk ontwikkelde analytisch-kritische vermogens, en ik vond het prettig om zijn argumenten te lezen…

 

 

 

 

Ga naar alle evaluaties