Publications by Peter Prudon

* Bewustzijn en menselijke vrijheid in het behaviorisme - De Skinner-discussie voortgezet. Intermediair 48, 1974.

* De behavioristische neuroseleer - beginselen, algemene evaluatie en specifieke punten van kritiek. Gedrag 2/4-5, 1974, p. 267-292.

* Het psychoanalytische persoonlijkheidsmodel, gereduceerd tot zijn meest fundamentele aannamen en deducties. Intern rapport K.U. Nijmegen 75KL01, 1975.

* Te zijn of niet te zijn - Over de gerechtvaardigdheid van het existentiebegrip als weten­schappelijke psychologische categorie. Intermediair40, 1976.

* Motivatieleer: fundamenten en toepassingen. Deel I: Het functionalistische en behavioristi­sche perspectief. Intern rapport K.U. Nijmegen 76KL01, 1976.

* Schachters tweefactor theorie van emotie: een kritiek. Ned. Tijdschrift voor de Psycholo­gie, 34/7, 1979, p. 421-435.

* Some important distinctions within obsessive-compulsive neurosis. Intern rapport K.U. Nij­megen 80KL04, 1980.

* The heterogeneity of obsessive-compulsive neurosis: a cluster-analytic study. Intern rap­port K. U. Nijmegen 81 KL01, 1981. http://home.kpn.nl/p.prudon/heterogeneity ocd.pdf

* Bermond, Dick en Peter Prudon: R.W, Trijsburg, Controle-onzekerheid. Boekbespreking, Gedragstherapie, 15-1, maart 1982, p. 71-77.

* Zijn motieven in psychologische zin illusoir? Psychologie en Maatschappij 59, p. 169-167, 1992.

* De psychoanalyse van Freud. Een opbouwend-kritische bespreking. 2e druk. Ronzon (B): FZP-press, 1999 (cursusboek).

* Peter Prudon en Yvonne van Osch: Klassieke muziek. (Voor kinderen.) Reeks 8, nr. 175, 2006, 2007. Groningen: Wolters-Noordhoff

* Motivatie, leren en gedrag. Amsterdam: FZP-press, ed. 2007 (cursusboek).

* De psychologie van depressie, agressie en angst. Amsterdam: FZP-press, ed. 2006  (cursusboek).

* De psychologie van drang, dwang en psychose. Amsterdam: FZP-press, ed. 2006  (cur­susboek).

* Een psychologie van problematisch en pathologisch gedrag. Amsterdam: FZP-press, ed. 2009. Samenvoeging en herschrijving van bovenstaande twee boeken. Tevens cursusmateriaal ten behoeve van de schriftelijke cursus Klinische Psychologie I en II van het NHA.

* Alternatieve beloningen bij verslaving. Reactie op Havermans et al. De Psycholoog, 42, juli/aug. 2007, p. 421-422.

* Het obstakel van de GZ-registratie heeft nog een tweede kant. GZ-psychologie, 2, nr. 8, dec. 2010.

* Een tweede route naar meer eerstelijns psychologen. GZ-psychologie, 3, nr. 2, maart 2011.

* Autisme en dwangstoornis. Een kritiek op Schuurman en Shiboleth (2011). De Psycholoog, 46, december 2011,  p. 40-46

* The security motivation system according to Woody and Szechtman and its application to OCD: a critique and alternative. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 2 (2013) 99-108.

* De uitholling van de eerstelijns psychologie. GZ-psychologie 3, april 2013, 26-27.

* Het DSM-5 handboek: beknopt overzicht. Op eigen website geplaatst (13-6-2013): http://home.kpn.nl/p.prudon/DSM-5 beknopt overzicht.pdf.

* Confirmatory factor analysis: a brief introduction and critique. Replaced by “Confirmatory factor analysis as a tool in research using questionnaires: a critique.”

* Peter Prudon en Bertjan Doosje: Radicalisering: Een analyse in termen van sekten. De Psycholoog 02/2015; 50(2):24-30.

* Peter Prudon: Ritualisering van gedrag: Een psychologische kijk op dit universele fenomeen. FZP-press, april 2015.

* Peter Prudon: Confirmatory factor analysis as a tool in research using questionnaires: a critique. Comprehensive psychology, 2015, Vol. 4, Issue 1, article 10. Open access.  Preferably to be downloaded via: https://www.researchgate.net/publication/280077456_CFA_as_a_tool_in_research_using_questionnaires_a_critique

* Peter Prudon: Testing predicted clusters: A new approach to this powerful research tool, illustrated through a questionnaire on obsessive-compulsive disorder. Comprehensive psychology, 2016, Vol 5, 1-20. Open access. Preferably to be downloaded via: https://www.researchgate.net/publication/303029708_Testing_Predicted_Clusters_A_New_Approach_to_This_Powerful_Research_Tool_Illustrated_Through_a_Questionnaire_on_Obsessive-Compulsive_Disorder