Overzicht evaluaties door cursisten Klinische Psychologie van de NHA

(geanonimiseerd, tenzij de cursist toestemming heeft gegeven voor naamsvermelding; de 6-cijferige getallen zijn de inschrijfcodes van de NHA; tenzij anders vermeld hebben de cursisten de cursus helemaal afgerond)

 

Dhr. H. B. te Z. 329726 27-08-08

Dank voor de nodige correcties/aanvullingen op de lessen en de snelle respons.

 

Dhr. D. V. te H. 328818 18-09-08

Bedankt voor de leuke, leerzame cursus.

 

Mw. K. B. te M. (België) 338470 13-10-08

Deze cursus geeft je de inzichten in wat er allemaal kan mislopen en verklaard het dikwijls onbegrijpelijke. Met deze kennis heb je daar een duidelijker zicht op en kan je dit goed benutten op jezelf en anderen. ... Ik heb echt plezier beleefd aan de cursus.

 

Mw. M. S. te D. 337478 11-11-08

Ik ben trouwens blij met de duidelijke en gerichte feedback die ik de vorige keer teruggekregen heb. Daarmee kan ik verder leren en de stof beter verwerken.

 

Dhr. T. S. te D. (België) 322162 12-11-08

... maar eerst bedankt voor de complimenten en begeleiding en voor de goede cursus.

 

Mw. D. C.-G. te L. 347725 12-11-08

Sinds 2 jaar werk ik in een psychiatrische ziekenhuis als psychiatrische verpleegkundige.

Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in gedragingen van mensen, ik sta nooit met mijn oordeel klaar. Maar zit heel vaak te denken waarom men zulk gedrag vertoont.

Om meer verdieping en duidelijkheid hierin te krijgen, ben ik na heel lang zoeken met deze opleiding gestart. Ik moet zeggen dat ik het met heel veel plezier doe, mede doordat ik het goed kan gebruiken in mijn beroep....

Bij deze wil ik aangeven dat de lessen zeer leerzaam voor mij waren. Ik had een hoger tempo omdat ik het met plezier deed. Ik heb veel tijd eraan besteed maar het was de moeite waard. Nogmaals bedankt voor de snelle correcties van het huiswerk.

 

Mw. M. M. te B. 295242 15-11-08

Hoewel ik moeite had met een aantal lessen, moeite om er doorheen te komen, vond ik de cursus erg interessant...

Dank voor de goede begeleiding bij de cursus, het snelle toesturen van de correctie met de duidelijke uitleg bij foute antwoorden. Ook de praktijkdagen waren goed; ook al was ik daar erg nerveus voor, ik heb er van genoten.

 

Mw. C. M. te P. 293881 17-11-08

[Ik heb] door middel van deze cursus leren kijken naar mijzelf! Maar ook zeker naar mijn omgeving. Ik vond het tweede gedeelte van de cursus heel erg interessant, omdat er bij mij in mijn naaste omgeving een aantal mensen zijn die een der problemen hebben die in dit tweede gedeelte voorkomen. Waar ik mijzelf erg in kon vinden, was het hoofdstuk persoonlijkheidsstoornissen. Het is heel erg interessant om te weten wat een opvoeding teweeg kan brengen....

Deze cursus is op sommige gebieden best confronterend, maar zeker leerzaam.

De praktijkdagen waren zeker zo leerzaam. Hein is een fijne leraar, die goed kan uitleggen en kan vertellen....

 

Mw. S. O.-vd B. te M. 331907 18-11-08

Ik moet je zeggen dat ik genoten heb van de studie. Veel is helder geworden en te verklaren.

 

Mw. A. B. te A. 341747 18-11-08

Na het bestuderen van deze les (14), is me de vorige les ook wat duidelijker geworden. Ik ben nog steeds enthousiast. Het tempo, waarin u het huiswerk nakijkt, verdient overigens ook mijn complimenten.

24-11-08

De stof is uitermate boeiend en duidelijk geschreven. ... De reden, waarom ik deze studie volg is pure interesse. ... Wel wil ik mij verder verdiepen in dit vakgebied....Ik wil u overigens bedanken voor de prettige manier van corrigeren bij het huiswerk. Uw complimenten werken erg stimulerend en van de fouten leer ik, toch?

 

Dhr. J. S. te C. 311347 10-12-08

Hartelijk dank voor de hele snelle terugkoppeling. Ik ben blij verrast dat de resultaten zo goed waren. De uitleg bij de fout beantwoorde vragen zorgen in ieder geval voor een beter inzicht en voor verduidelijking. ...

De reden om deze cursus te volgen is tweeërlei. Enerzijds om meer inzicht in mijn eigen handelen te krijgen en anderzijds om het te kunnen gebruiken voor coaching doeleinden. ...

Al met al heeft de cursus mij nu al veel inzicht verschaft. De praktijkdagen waren daarbij een welkome aanvulling. De dagen werden door Hein ook op een hele prettige manier ingevuld. Zijn uitleg zorgde ook voor meer diepte en dat de klinische psychologie toch niet zo klinisch benaderd werd. ...

Dank je wel voor de hele snelle afwikkeling van mijn inzendingen.

 

Mw. I. K. te  W. 303183 11-12-08

ik heb erg genoten van deze cursus.

 

Mw. I. F. te A. 313808 09-1-09

In het dagelijks leven heb ik veel met mensen te maken, zowel collega's als klanten. Mijn bedrijfskundige opleiding bood mij net iets te weinig op dat vlak (meer aandacht voor het zakelijke). Omdat ik toch nieuwsgierig ben naar mensen en meer inzicht en begrip wil krijgen in de persoon die er achter zit, heb ik gekozen voor deze opleiding.

 

Mw. D. vd V. te R. 359878 08-01-09

Het was een fantastische, positieve afleiding. Het andere  “positieve”  was, dat ik het verbijsterende gedrag van .... nu verklaren kon. Zijn verhaal kon ik exact plaatsen in een (enkele) gedragsstoornis die uitgebreid behandeld werd, Dat heeft me enorm geholpen...

....

...bedankt voor de positieve, steunende commentaren

13-01-09

Gisteren was de eerste praktijkdag met je collega Hein. Ik vond het erg geslaagd, interessant, leerzaam, en leuke mensen ontmoet. Hein doet het erg leuk en duidelijk. Helemaal  prima!

 

Mw. M. vd .S. te R. 360681 15-01-09

Graag laat ik u ook weten dat ik deze cursus geweldig vind en dat ik er met veel plezier aan werk !!

 

Dhr. C. O. te N. 339120 24-01-09

Graag wil ik je bedanken voor je zorgvuldige correcties, de wijze waarop en de snelheid waarmee. Ik heb dit als heel prettig ervaren. Door mij is deze kwalitatief goede cursus als heel zinvol ervaren en de geboden lesstof was een aanvulling op mijn kennis. Ik heb het gevoel er wat “completer” van geworden te zijn. Maar…. er blijven nog genoeg ontwikkelingsgebieden over! ...

Eerder gaf ik al aan de cursus als zeer waardevol te hebben ervaren. Dit heeft ook te maken met mijn tekort aan kennis die ik ervaren heb in mijn eigen werk als counsellor....

Dank voor je bijdrage aan mijn leventje, het heeft me goed gedaan en mogelijk verneem ik nog eens iets van je.

... De praktijkdag afgelopen maandag in ’s-Hertogenbosch was overigens erg waardevol.

 

Mw. L. H. V. te W. 356376 25-01-09

Ik wil u bij deze hartelijk bedanken voor het corrigeren van mijn huiswerk en alle moeite om alle juiste en onjuiste antwoorden voor mij duidelijk op papier te zetten. ...

Ik heb veel van deze cursus geleerd, ook over mezelf, Ik denk dat ik er in de toekomst veel aan zal hebben, eveneens en vooral ten behoeve van anderen.

 

Mw. E. V. te H. 344635 26-01-09

Ik vond de cursus boeiend. De ene les ging het vanzelf en andere keren zat ik soms vloekend met een woordenboek naast me. Het is zeker voor herhaling vatbaar, ik heb er veel van opgestoken.

Verder wil ik u nog bedanken voor de begeleiding en de uitleg.

 

Mw. M. vd S., relatie- en stresscounselor te R. 360681 15-02-09

15-1-09

Graag laat ik u ook weten dat ik deze cursus geweldig vind en dat ik er met veel plezier aan werk !!

15-02-09

Dat de cursus op papier zó ongelooflijk goed zou zijn (!!) heeft mijn verwachting totaal overtroffen. Voor mij is deze cursus dan ook een enorme verrijking in meerdere opzichten; voorlopig kan ik nog voort met 'herkauwen' van alles wat ik de afgelopen periode even in sneltreinvaart heb doorgewerkt. ...

Nogmaals veel dank voor al het mooie en leerzame materiaal wat in deze cursus beschreven staat !!

 

Mw. M. C. te G. 311501 17-02-09

Ontzettend bedankt voor het nakijken en je steun tijdens de cursus.

 

Mw. S. J. te R. 340398 18-02-09

Het zit erop, alleen het examen nog. Eigenlijk vind ik het best jammer dat de cursus klaar is want ik vond het erg leuk.

 

Mw. D. de H-H te W. 355277 ?-03-09

Na les 7:

De 2e praktijkdag was zeer leerzaam. Ik waardeer bovendien jouw (Heins) boeiende wijze van doceren.

 

Mw. M. C. te M. 322500 30-03-09

Deze cursus heeft me veel inzicht gegeven en voor mij leuk om gelijk te kunnen koppelen aan de praktijk op mijn werk. Ik heb er veel aan gehad en pas enkele inzichten ook toe op mijn werk.... Verder kan ik alleen maar zeggen dat de praktijkdagen een goede aanvulling waren op het lesmateriaal en ik ben erg tevreden over de begeleiding.

 

Mw. N. B. te H. 334991 01-04-09

Als eerste, wil ik u nogmaals bedanken voor het begeleiden van mijn lessen en voor uw heel leuke evaluatie van de hele cursus. Ik ben echt tevreden met uw werk als docent. De antwoorden van de lessen kwamen altijd snel terug en met de duidelijke uitleg.

Over de cursus wil ik ook alleen positieve woorden zeggen. Deze cursus is heel interessant samengesteld en makkelijk te begrijpen.

Ik ben afgestudeerde arts, neuroloog (in Wit-Rusland).

 

Mw. P. van de O. te T. 293867 14-04-09

... Vond het een goede en leerzame studie. ...

 

Dhr. J. H. te G. 362548 19-04-09

Ik vond het een leerzame studie die ik met veel plezier heb gedaan, en die mijn inzichten in de menselijke emoties en gedragingen hebben vergroot. Ik ... kon veel van het geschrevene spiegelen en koppelen aan mijn praktijkervaringen. Wat als gevolg heeft dat ik beter dingen kan verklaren vanuit een professioneel standpunt, maar zeker niet minder belangrijk: dat ik ook meer inzichten heb gekregen in mijn persoonlijke emoties en gedraging, en hierdoor in zijn totaal beter in de zorg sta.

Voor mij is het een waardevolle studie ..., en het heeft mij nog iets opgeleverd: Door deze studie ga ik per juni van baan verwisselen.... En als laatste: deze studie heeft mij aangezet om verder te gaan studeren. Vermoedelijk wordt het de opleiding toegepaste psychologie.

 

Dhr. H. S. te P. 301361 22-04-09

Tevens wil ik je bedanken voor de fijne feedback en ik heb het contact als zeer prettig ervaren.

 

Mw. D. K. te B. 323555 14-05-09

.. ik merk in mijn werk op de PAAZ afdeling dat ik soms niet zo goed weet hoe om te gaan met bepaalde patiëntgroepen. Voor mijn gevoel had ik onvoldoende kennis om dit uit te diepen. Mijn motivatie voor de cursus was dus ook een stuk verdieping in de (klinische) psychologie om zo mijn beroep als diëtist (nog) beter te kunnen uitoefenen. De cursus heeft hierin zeker aan mijn verwachting voldaan. Ik was erg blij met de opzet; eerst een algemeen stuk psychologie en vervolgens steeds meer uitleg richting de pathologie die we ook in het ziekenhuis terugzien. Ik wil je bedanken voor je (snelle) feedback op het huiswerk en de uitleg die je gegeven hebt! En wellicht tot een volgende cursus.

 

Mw. J. L te T. 332413 14-05-09

Hallo Hein, Bedankt voor de begeleiding en het (vlot) nakijken van het huiswerk. Zeker de toelichting bij de foutief beantwoordde vragen was verhelderend waardoor er voor mij gelijk een goede terug koppeling mogelijk was. Dit en de cursus hebben zeker een meerwaarde in mijn huidige werk en een stuk verdieping gegeven.(ook Privé).

 

Mw. O. C. te Z. 372137 17-05-09

Over de praktijkdag na haar zesde les: Het was afgelopen vrijdag een vermoeiende maar tevens fantastische dag. Wat kan die man (Hein Heijen) les geven! Alom complimenten! ... Half 6 opstaan! Dat was een vroegertje, maar de moeite waard.

Na voltooiing: Ik heb genoten van de cursus. Het heeft er zelfs toe geleid dat ik een beetje inzicht heb mogen krijgen in sommige situaties uit het verleden, in het heden en ik hoop ook de toekomst. Situaties waar je normaal gesproken met intuïtie, een beetje gezond verstand en een beetje levenservaring tegen aan kijkt, kregen een extra dimensie. Mijn blik heeft zich enorm verruimd en mijn inzichtelijk denken (niet alleen op dit vlak) bevorderd. ... hartelijk dank voor je inzet bij het nakijken en de respons op mijn schrijven.

 

Mw. L. S. te A. 341202 18-05-09

De keuze psychologie heeft te maken met mijn vroegere keuze en ook met het proberen te begrijpen waarom mijn dochter bepaalde dingen doet en zegt.  ... Ik vond de cursus heel interessant en heb er van genoten om iets nuttigs te leren.

 

Dhr. Erhard Föllmi te Hillegom 293900 22-05-09

De cursus heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Ik ben van zwitsers/nederlandse komaf en in Haarlem opgegroeid. Ik ben technisch geschoold (HTS-waterbouw) en universitair (culturele antropologie...). Ik was jaren werkzaam in diverse landen van Afrika en Azië (ontwikkelingssamenwerking)... Ik ben gediplomeerd counselor/coach, en ik coach zowel voor mijn werkgever als ook in mijn eigen praktijk. Kijk op www.innerzijds.nl voor info over mijn praktijk en aanpak. Mijn inzet voor de komende jaren is om integratieve psychotherapeut te worden, conform het ECP (Europese Certificaat voor Psychotherapie). ... Daartoe moet ik eerst de ECP-basisvorming doen, die uit een 9-tal modules bestaat. Uw cursus klinische psychologie is gelijkwaardig aan de ECP-module psychopathologie & diagnostiek. (Naam met toestemming vermeld.)

 

Mw. Petra Tolboom te Leiden 305111 25-05-09

Dat ik uit al het aanbod aan thuisstudies nou net jullie studie heb gekozen, voelt alsof er een engel op mijn schouder meezocht.  De tekst en verhouding theorie/inleving-informatie vind ik prachtig aanvullend. Veel heb ik (nog steeds) aan de verhalen van en voorbeelden over. Fijn is dat daar waar nodig geen absolute stelling wordt genomen en ook wordt uitgelegd waarom. In meerder opzichten heel integer, heel duidelijk en een schat aan informatie. Daarnaast vind ik het heerlijk om weer te studeren, daar over na te denken en daardoor ook weer opnieuw en anders naar mezelf en omgeving te kijken. Dat de praktijkdagen onmisbaar zijn staat op zich. In een keer worden de diverse kaders ook nog veel duidelijker en het meest heb ik nog steeds aan de uitspraak van Hein “je hoeft het niet met me eens te zijn als je me maar wel begrijpt”. ...  (hadden ook 5 praktijkdagen mogen zijn) ...

(Naam met toestemming vermeld. Beeldend kunstenares: www.petratolboom.nl)

 

Mw. P. C. te  A. 367554 bij les 6 25-05-09

We hebben net de 1ste praktijkdag gehad en ik vond het geweldig leuk, heb al veel boeken verzameld die de leraar had meegenomen als voorbeeld van goede boeken. Ik kijk uit naar de volgende dag.

 

Mw. N. L. te St. M. 378152 na les 10 28-05-09

De praktijkdag was geweldig!! Op naar de tweede dag…

 

Mw. G. R. te Z. 296844 06-06-09

Ik heb een eigen praktijk voor kinderen met leerproblemen. Deze kinderen hebben ook een stoornis in het autistisch spectrum, erg boeiend. ... Ik heb met veel plezier deze studie gedaan. Jammer dat het einde daar is. Ik wil je hartelijk bedanken voor de feedback op mijn lessen. Het heeft mij steeds weer geholpen om door te gaan. Ik vond het ook een interessante studie en heb veel geleerd.

 

Mw. M. F. te V. 342569 09-06-09

Ik ben ... werkzaam als agoog binnen de verslavingszorg. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het individueel begeleiden in de thuissituatie van psychiatrische cliënten in combinatie met een verslaving problematiek. De reden waarom ik gestart ben met klinische psychologie is omdat ik meer inzicht en kennis wil omtrent ziektebeelden en de herkenning hiervan... om de juiste counseling techniek te kunnen toepassen... Ook heb ik inmiddels de 3 praktijkdagen bijgewoond. Deze waren erg verhelderend...

Tevens wil ik u bedanken voor de prettige samenwerking. Uw adviezen en duidelijke uitleg heb ik als zeer prettig ervaren. Ook vond ik het  zeer fijn dat het huiswerk snel gecorrigeerd geretourneerd werd. Mocht ik in de toekomst wederom een opleiding via het NHA gaan volgen op het gebied van de psychologie zou het prettig zijn wederom van u feedback te krijgen.  Mocht ik van het NHA een enquête formulier betreffende studiebegeleiding krijgen, dan zal deze positief bekrachtigd worden.

 

Mw. V. P. te N. 317042 15-06-09

Ik wil heel graag al mijn huiswerk met jou afronden, want dat geeft mij een voldaan gevoel naar mijn mentor  toe.... Nogmaals ik vond het een hele leuke ervaring, want wat mij altijd tegenstond was via internet huiswerk op te sturen: het voelde zo leeg en onecht aan, maar niets is minder waar. Ik heb met jou, zonder persoonlijk contact, toch een leuke ervaring opgedaan met internet studie.

 

Mw. T. H. te M. 348899 07-07-09

Ik heb zelf een praktijk voor Kinesiologie en Stressmanagement en ben bijna 20 jaar werkzaam met mensen met emotionele problemen/spanning. De cursus Klinische Psychologie heb ik gekozen om mij op dit gebied verder te verdiepen/verbreden.. voor het (eerder) herkennen van de meer "abnormale" reacties zat er een aantal verhelderende hoofdstukken in de cursus. ... Verder vond ik de cursus duidelijk, helder en overzichtelijk. Ze daagde genoeg uit tot nadenken en verder studeren. De snelle afhandeling van het nakijken van huiswerk (via de mail) en de uitleg waarom antwoorden niet goed waren, was prettig. ... Ik heb over het algemeen voldoende tot veel aan de cursus gehad. Mijn hartelijke dank en misschien "tot ziens"!

 

Mw. D. de H. te L. 386492 10-07-09

Ik vind studeren echt heerlijk. ... Ik vind het puur genieten. En je leert nog wat bij ook. Dat is helemaal mooi meegenomen. Ik was blij dat de cursus Klinische psychologie lekker op niveau was. ... Bedankt voor alle begeleiding!

 

Mw. B. van H. te O.  356174 11-07-09

Ik zit al tien jaar in het basisonderwijs... [Meer begrijpen van het] gedragsmatige trekt me al jaren erg aan. Ik wilde daar weleens wat meer informatie over krijgen. Na al een cursus over gedragsproblemen te hebben doorlopen, bleef ik toch nog verder rondkijken of ik meer diepgang bij een opleiding/ cursus kon vinden. Zo liep ik de NHA tegen het lijf... [Het] doorlopen [van deze] cursus ‘klinische psychologie’ met de praktijkdagen ging erg goed [samen met mijn fulltime baan]... Ik heb erg veel van de cursus geleerd en heb er best wat aan in de praktijk van het onderwijs. Natuurlijk niet aan alle hoofdstukken, maar dat is niet erg want ik steek er altijd wel weer iets van op... Fijn dat u altijd zo snel bent geweest met het nakijken.

 

Mw. M. Y. te G. 336050 11-07-09

Dit was mijn laatste les. Ik wil u van harte bedanken voor het op tijd terug sturen van het huiswerk en het geleverde commentaar erbij was ook waardevol. Het was een leuke cursus om te volgen heb het met veel plezier gedaan. Bedankt.

 

Mw. S. G. te K. (België) 393505 21-07-09

Alvast bedankt voor de goede raad onderweg, en om me doorheen deze cursus te leiden. Ik vond dit enorm leerrijk, en ben inderdaad hongerig naar meer.... ik denk dat ik hier gevonden heb waar ik naar op zoek  was.

 

Mw. C.H. te H. 399098 11-08-09

Dank je wel voor het snelle nakijken, maar vooral voor de duidelijke uitleg bij de foutief beantwoorde vragen. Mijn complimenten voor je aanpak.

 

Dhr. H. S. te P. 301361 11-08-09

Allereerst wil ik je bedanken voor de goede begeleiding.... waarom ik voor deze cursus gekozen had? Ik vond dit een goede aanvulling nadat ik het diploma stresscounseling behaald had. Op dit moment heb ik het plan om een praktijk op te starten als stresscounselor, en denk dat de kennis die ik opgedaan heb , goed van pas zal komen... Ook moet ik zeggen dat de praktijkdagen, ontzettend motiverend waren zoals Hein ze deed. De aandacht voor mij als mens heb ik ook ontzettend gewaardeerd tijdens de cursus, toen ik deze vanwege privé omstandigheden even stil moest leggen.

 

Mw. W.H. te L. 371348 16-08-09

Bedankt ... voor de snelle verwerking van mijn ingeleverde lessen. Wel prettig, zeker als je (in dit geval ik) het tempo er een beetje in wilt houden. Ik ben opgeleid in 1993 als maatschappelijk werkster.... Nu ik sinds een paar jaar een eigen praktijk als counsellor & coach heb, wilde ik zeker de psychopathologie weer oppakken. Dit om goed in te kunnen schatten welke problematiek bij mijn deskundigheid hoort en waar ik mensen/cliënten door moet verwijzen of daar waar we kunnen samenwerken met andere disciplines.
Verder ben ik ook jeugdreclasseerder...Voor deze baan is het ook goed om de psychopathologie weer paraat te hebben... Ik vond de lessen prima en de vragen zijn over het algemeen zo gemaakt dat je de leerstof ook moet begrijpen om de antwoorden te kunnen geven. Het is wel pittig en ... vraagt ... toch even ... om je af te zonderen en tijd te nemen om de leerstof ... goed op te kunnen nemen.

 

Mw. Caroline Allertz te Hilversum 397528 (www.allertzconsultancy.nl) 17-08-09

Na les 6: Hartelijk dank voor het nakijken van mijn huiswerkopgaven die ik allemaal tegelijk instuurde en zeker ook voor alle bemoedigende en positieve opmerkingen! ... Ik geniet enorm van deze uitstekend geschreven, boeiende cursus en heb mij vandaag met heel veel plezier opgegeven voor de praktijkdagen, waarvan de eerste al in september plaatsvindt.

Na les 7: Ik merk in de cursus dat theorie zeer verhelderend en sprekend met de praktijk (en voorbeelden) verbonden wordt. Dit is een levendige combinatie en ik zie het terug in je eigen werkzaamheden: lesgeven/ schrijven en therapie geven.

Na les 18: ... ik kijk met plezier terug op alle lessen en ben zelf ook verbaasd hoe ik erdoor heen gevlogen ben! ... Een brede en bruikbare kennis van psychologie vind ik belangrijk in mijn werk als loopbaanadviseur en coach en ik geniet van alle herkenbare voorbeelden die jij in je cursussen geeft. Ik zal vanaf nu beter in staat zijn om echt problematisch gedrag te herkennen en dan door te verwijzen of evt. in samenwerking met een therapeut het traject verder voort te zetten. Ik zal ook meer oog hebben voor de kiemen van beginnende stoornissen en sowieso zal ik mij inzetten om vicieuze cirkels te doorbreken.

 Ik heb recentelijk ook de cursussen Life Coach, Business Coach gedaan bij de NHA en weet dat psychologie echt ‘mijn ding’ is. Ik heb daar al zo lang en veel over gelezen en gestudeerd en nu krijg ik de kans in deze cursussen van jou om de verbanden goed te leggen en de wazige gebieden in te vullen....

(Naam met toestemming vermeld.)

 

Mw. M. J. te B. 347260 25-08-09

Over les 18: Deze les was een waardige afsluiting, een heldere en duidelijke samenvatting waarin alles nog eens even op een rijtje werd gezet. Ik vond de cursus erg leerzaam en leuk om te doen! En de praktijkdagen waren ook heel verhelderend en leerzaam.

Ik werk als medisch secretaresse in het ziekenhuis op een afdeling voor ouderen (geriatrie).,, Ik heb ook een opleiding voor sociaal dienstverlener gedaan... Mede omdat ik het zo leuk vind om met mensen te werken, ga ik verkorte psychologische tests uitvoeren bij de patiënten... Daarvoor heb ik deze cursus gedaan, om nog wat beter en dieper inzicht te krijgen in ziektebeelden en in de psyche van de mens... Heb de cursus als heel leerzaam ervaren...je leert meer over de aangetaste psyche, maar je leert ook zeer zeker meer over jezelf en mensen in je omgeving. Heb er echt wat aan gehad. Bedankt!

 

Mw. L. à C. te R. (België) 365789 01-09-09

Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de SPH in Maastricht. Maar heb altijd spijt gehad dat ik geen psychologie aan de universiteit heb gestudeerd. ... Vandaar dat ook mijn keuze op deze 'studie' is gevallen. Weet dat het geen volwaardig diploma is, als ik zou slagen, maar ben toch al blij dat ik deze materie mag lezen en in mij mag opnemen. Ik vind het enorm boeiend en ben heel dankbaar dat ik toch dit mag doen.

De reden waarom ik deze opleiding gevolgd heb: omdat ik graag studeer; me dit een 'stuk' voor mezelf geeft; dit een mooie manier is om mijn dagen te 'vullen' met iets wat ik heel interessant vind.... Momenteel verkeer ik in een heel moeilijke situatie..., wat maakt dat deze opleiding me ook een stuk voldoening geeft...(ik werk ervoor en krijg resultaat...los van wie dan ook). ... Bedankt voor uw snelle feedback elke keer. Ik vind het heel jammer dat de cursus ten einde is. 

Mw. B. S. te B. 388039 01-09-09

Ben ook heel trots op mijzelf (vanwege de mooie eindlijst). Ik vond de lessen ook erg interessant, dus dat werkt uiteraard al motiverend.

 

Mw. M. S. te B. 311581 23-09-09

Ik heb de cursus als prettig ervaren te meer ook omdat het vanwege mijn gezinsleven prettig was soms even wat werk uit te stellen! De lesstof is helder en dus prettig te lezen! Bedankt voor het nakijken en alle tips van de afgelopen tijd!

 

Dhr. B. D. te S. 399130 28-09-09 na les 11

... dankzij deze cursus klinische psychologie (heb ik) eindelijk iets heb gevonden wat bij me past. Ik vind alle lessen uiterst interessant en blijf me ook daarvoor inzetten.
In het kort gezegd, naar aanleiding van uw cursus heb ik een 21+ toets gedaan op een hogeschool en ben geslaagd. Nu volg ik als extra studie een HBO Bachelor Opleiding Psychologie.

Dhr. M. M. te Z. 393620

Na les 12 (06-08-09):

Ik wil je graag laten weten dat ik enorm veel plezier beleef aan de manier waarop de lessen zijn geschreven, de onderwerpen die mijn nieuwsgierigheid blijven prikkelen... De behaalde resultaten ... én de eerste praktijkdag zorgen voor een flinke aanhoudende motivatie om (soms met grote sprongen) verder te gaan met het verkennen van gebieden, die [me] (on)bekend waren en nu veel meer vorm krijgen. In de dagelijkse praktijk levert het nu al zijn vruchten af.

Na beëindiging (17-10-09):

De cursus heb ik met enorm veel plezier en enthousiasme gevolgd. Elk hoofdstuk was weer een nieuwe uitdaging waar ik me in vastgebeten heb. Elk mooi cijfer was weer een motivatie om verder en verder te gaan. De heldere manier waarop de cursus is geschreven en jouw snelle reacties op mijn mail (als ik iets niet begreep) hebben daar ook zeker aan bijgedragen. Ook waren er herkenbare zaken vanuit het dagelijkse leven, ook bij mezelf. Kortom: Het mooiste voorbeeld van een positieve spiraal!

... Ik werk als holistisch masseur en ik ben deze cursus gaan volgen om wat meer inzicht te krijgen in de cliënten die ik masseer....

 

Mw. V. S. te 's-G. 388049 19-10-09

Ik vind de cursus zeer interessant, maar zeker niet eenvoudig. De praktijkdagen zijn een zeer waardevolle aanvulling.

 

Mw. L. W-Z. te D.H. 365651 23-10-09

Mijn motivatie om, in eerste instantie, aan de cursus te beginnen is dat ik het altijd jammer heb gevonden dat ik wegens omstandigheden niet verder heb geleerd. ... Ik wilde kijken of ik HBO niveau aan zou kunnen. ... Inmiddels zijn we ruim 10 maanden verder. Ik heb besloten, mede door positieve reacties die ik krijg van mensen uit gesprekken, de voldoening en inzicht die deze opleiding mij hebben gegeven, me verder te gaan omscholen in deze richting.... Ik vond de 3 praktijkdagen een zeer prettige aanvulling. In zijn totaliteit kan ik zeggen dat ik het een zeer boeiende studie vond. En ik vind het ook best jammer dat het nu afgelopen is. Ik had wel het gevoel na de laatste les "nu weet ik hoe het in de basis allemaal in elkaar zit"! ... Bedankt voor uw stimulerende woorden tijdens de cursus.

 

Mw. A. S-R. te H. 323764 28-10-09

Ik heb er misschien voor jullie doen lang over gedaan...maar heb de hoofdstukken stuk voor stuk verslonden..ik vond de uitleg heel uitgebreid en heb de studie met veel plezier gedaan..ik heb hier echt een goede zet mee gedaan en heb veel geleerd. Dank je hiervoor...

 

Mw. M. W. te H. 348323 09-11-09

Ik werk als psychiatrisch verpleegkundige. De afdeling waar ik werk is een opname afdeling. Ik heb veel te maken met patiënten die psychotisch zijn of manisch/depressief zijn. Ik heb deze cursus gevolgd om wat meer verdieping te krijgen in de ziektebeelden. En die heb ik ook gekregen. En je gaat nu ook wat verder kijken dan “alleen hoe stabiliseren we de patiënten met medicatie en structuur”. Dus ik vond het een erg nuttige cursus en heb er een hoop van geleerd.

 

Mw. Y. V. te H. 394136 9-12-09
Héél erg bedankt voor de cursus, voor het snelle antwoorden en voor de reactie('s) op mijn resultatenoverzicht. De cursus was zó interessant, dat ik niet kon stoppen met ontdekken.
Steeds wilde ik verder om te lezen en te leren. Zó veel o, ja momenten, maar ook van Wow, oei én oeff. Mensen hebben me altijd geboeid. Wat en waarom. Willen helpen als iemand niet lekker in zijn/haar vel zit en/of problemen heeft.
Ik werk als onderwijsassistente op een basisschool en wil hier ook graag vertrouwenspersoon worden van de leerlingen. Mede hierdoor ben ik begonnen met de cursus. Mijn collega's vinden het ook heel interessant, mede door mijn enthousiasme. Natuurlijk komt het geleerde ook van pas in mijn privéleven.
Ook wil ik mijn complimenten geven aan de drie praktijkdagen en aan Hein. Hij is vol lof over jou en je cursus, maar hij kan ook geweldig vertellen. Het was drie dagen luisteren en genieten.
Als ik eerlijk ben, moet ik bekennen dat ik het ook vaak moeilijk vond. Veel opzoeken (moeilijke woorden en begrippen) en terug zoeken. Dit ook met het beantwoorden van de vragen, maar ook hier leerde ik veel van.

 

Mw. J. vd E. te O. 328958 18-12-09

Zo, het zit erop. Ik heb het een hele klus gevonden, zeker ook de laatste les. Wat heb ik veel geleerd, dat maakt deze les opnieuw zichtbaar. Het ging steeds een stap verder en dieper.

Nogmaals mijn petje af voor jou die deze klus heeft samengesteld. Ik ben heel blij dat ik deze cursus heb gedaan en afgemaakt...

Peter ik wil je hartelijk bedanken voor de correcties en de betrokkenheid die ik erbij heb ervaren..., ik voelde me daardoor niet een nummer zoveel die de cursus deed.

 

Mw. E. vd H. te S. 344869 30-12-09

Zo, dat was ie dan! Complimenten voor deze zeer boeiende cursus. Af en toe zeer pittig, maar deze cursus heeft me enorm geprikkeld, ook om naar mezelf te kijken!

 

Mw. H. B. te L. 293870 09-01-10

De motivatie voor deze cursus is vooral dat ik nu drie jaar ben afgestudeerd aan de PA en dat ik in mijn klas zie dat kinderen door hun thuissituatie in de problemen komen zowel nu maar ook veel later. Ik vroeg me dan vooral af of het alleen maar aan de thuissituatie lag of eventueel ook aan het kind of dat het erfelijk bepaald kon zijn. Ik ben dus ook met deze instelling in de cursus gestapt en er zijn zeker veel vragen beantwoord.

 

Mw. A. U. te S.A 317850 11-01-10

Ik heb me vooral bezig gehouden met kinderen met ADHD- PDD-nos – autisme- syndroom van down- agressie problematiek etc..... Doordat ik alleen een opleiding heb gevolgd voor deze kinderen, kon ik me niet verdiepen in de problemen van het gehele gezin. Dit is de reden waarom ik deze cursus gevolgd heb. Het begin van de cursus verliep wat moeizaam, naarmate ik vorderde verliep het steeds makkelijker en begreep ik de stof beter.

Aan de cursus heb ik veel gehad, niet alleen binnen het werk maar ook in mijn privé leven. Je leert makkelijker om te gaan met problemen en situaties. Het handelen daarna gaat dus stukken beter. Ook signaleer je eerder de punten die horen bij een bepaald beeld. Waardoor je dus sneller kunt handelen.

De praktijkdagen waren erg boeiend. Helaas vond ik persoonlijk dat er iets te veel informatie  in een dag aan bod kwam, waardoor niet alles bij blijft. De omgang met de andere cursisten was erg interessant. Op deze manier hoor je de verschillende motivaties voor de cursus. Ook de verschillende belevingen  van iedereen waren de moeite waard. Je leert mede daardoor ook in een ander opzicht de dingen te bekijken. Waardoor je natuurlijk je kennis weer kunt uitbreiden.

Al met al vond ik het een erg interessante en leer volle cursus waar ik veel aan heb gehad.

En waar ik in de toekomst in mijn werk veel mee kan veranderen.

 

Mw. J. v W. te W. 397488 24-01-10

Heel erg bedankt voor je begeleiding en supersnelle reacties tijdens de cursus klinische psychologie. Dit motiveerde mij enorm om door te gaan.

 

Mw. Nicole Smulders te Hilversum 367557 (www.lifelinecounselling.nl) 26-01-10  

Na les 6: He, het begint allemaal wat meer te leven voor me. Ik werk op een crisisopvangcentrum, en ga echt heel veel profijt hebben van deze cursus, dat merk ik nu al. ...

De drie praktijkdagen van Hein heb ik overigens nog wel gevolgd, en dat heb ik zeer nuttig en plezierig gevonden, en gaat me ook zeker helpen bij het studeren....

Deze cursus vond ik erg interessant, en, al doen de huiswerkcijfers anders vermoeden, bepaald niet gemakkelijk. Het gevoel dat ik op dit terrein een hiaat in mijn kennis had, is zeker opgelost. Het nodigt nog wel uit tot verdere verdieping in boeken, en ik hoop daar ook tijd aan te gaan spenderen. 

(Naam met toestemming vermeld.)

 

Mw. D. de H. te W. 355277 28-02-10

Bij dezen wil ik u vriendelijk bedanken voor de prettige samenwerking van uw cursus die u met veel verdieping uiteen heeft gezet. Met veel interesse heb ik uw cursus gevolgd.

 

Mw. J. R. te H. (België) 355700 02-03-10

Mijn keuze voor deze cursus komt door dat ik nogal geïnteresseerd ben in psychologie, voornamelijk de klinische. Ik heb een jaar psychologie gevolgd aan de universiteit van Leuven, maar dit bleek van een te zwaar niveau te zijn voor mij, voornamelijk dan ook door de statistiek dat in dat pakket zit. Maar ik was nog altijd geïnteresseerd in psychologie, dus zocht ik naar een oplossing om daar toch nog iets mee te doen. Zo ben ik dan in uw cursus gerold.
Wat mij ook tegenstak aan de universiteit is dat de cursussen de eerste 2 à 3 jaar vrij algemeen zijn en je daarna pas kon kiezen voor klinische psychologie. Terwijl deze cursus toch volledig draait ronde de klinische psychologie, wat ik al veel interessanter vond. Hij paste volledig in mijn verwachtingen er rond en ik vond hem goed geschreven en op een duidelijke manier uitgelegd.

 

Mw. I. vd P. te A. 322137 06-03-10

Door de weeks werk ik op een basisschool in A. ... Voor deze cursus klinische psychologie heb ik kinderpsychologie gedaan. In de praktijk zag ik vaak dingen gebeuren en handelde dan intuïtief, vaak was dat ook de juiste wijze. Ik werd steeds meer nieuwsgierig naar de verklaringen van gedrag. Gevoel is mooi, maar weten hoort er ook bij. Dankzij de cursussen sta ik nu bewuster in het leven. Kijk weer anders naar mezelf en de medemens. Hartelijk dank voor de steeds snelle feedback.

 

Mw. E. L. te G. 328026 20-03-10

Over les 17: met veel plezier deze les gemaakt. Ook de schema's toegepast op mezelf. Oefening baart kunst. Het heeft me een goed inzicht gegeven in mezelf en mijn eigen functioneren. 

Na les 18: Ik heb altijd willen studeren, maar vroeger thuis is het me met de paplepel ingegoten dat ik nooit verder zou komen dan de huishoudschool. Maar gaandeweg ben ik er achter gekomen, dat ik goed stel hersens heb en dat was voor mij de reden om deze cursus te doen. Altijd geïnteresseerd geweest in de mens en het waarom ze zo zijn. Nu eindelijk ben ik dan klaar met de cursus ... ik vond het qua moeilijkheidsgraad meevallen. Ook al heb ik op sommige lessen zwak voldoende. Ik wil je bedanken voor je motiverende woorden. Ze hebben mij geholpen niet op te geven.

 

Ann-Marie Kemperman te Westervoort 419063 (www.YourLight-Counselling.nl) 21-03-10

Ik heb deze cursus gekozen simpelweg voor bijscholing en persoonlijke interesse.... Als eerste heeft het mij veel duidelijkheid verschaft op punten waar het mij in de praktijk wat grijs begon te worden, d.w.z. daar waar ik personen niet goed kon definiëren. Vaak heb ik dat in het midden gelaten en mijn gevoel en ratio geraadpleegd.... Ik heb gemerkt dat ik, nu ik de cursus heb gedaan, bepaalde verbanden kan zien, sommige kon ik al wel zien maar ik begrijp het nu veel beter en ik kan er beter mee uit de voeten... Ik wil en ga het integreren in mijn praktijk en ben ik heel blij met deze kennis en toevoegingen.

De cursus op zich vind ik inspirerend en zeer interessant, maar soms moeilijk in de verwoordingen... Een klein min puntje, er staan redelijk wat kleine druk foutjes in de tekst, ook bij de vragen wat soms wel lastig kan zijn.

Ik kan counselors ... deze cursus van harte aanbevelen om zo wat meer van de mens ... te leren en te herkennen. Kortom Peter, lof voor je cursus, maar ook voor je betrokkenheid bij de cursus door de antwoorden helder, duidelijk en uitgebreid te weerleggen!!! Bij deze wil ik je ontzettend bedanken voor je kennis en kunde en de goede begeleiding die ik heb mogen ervaren.

 

Mw. F. De B. te B. (België) 393366 23-03-2010

Graag had ik u hierbij ook nog eens algemeen bedankt voor het aanbieden van deze cursus. Het was een aangename en leerrijke kennismaking met de wereld van de klinische psychologie. Ik heb veel geleerd uit de cursus, van mezelf en in functie van anderen. Het heeft mijn kijk ten opzichte van bepaalde psychische problemen grondig veranderd en ik ben zeker dat het zijn nut zal bewijzen in mijn verdere leven. Je weet immers nooit hoe je iemand kunt helpen. Ik ben een 25-jarige ... journaliste uit B. maar ben al mijn hele leven geïnteresseerd in de menselijke psyche.

 

Mw. S.M. te E. 412859 01-04-10

In het dagelijkse leven werk ik als persoonlijk begeleidster bij een woonbegeleidingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier kom ik steeds vaker bijkomende (psychische) problematiek tegen. Naast het feit dat ik psychologie erg interessant vind, is dit de reden dat ik de cursus ben gaan volgen. Ik heb nu meer kennis tot mijn beschikking en hoop hiermee tijdig problemen te kunnen signaleren bij mijn cliënten. Ik dank u voor uw snelle reacties op mijn huiswerkopgaven en hulp tijdens mijn cursus.

 

Mw. L.M. te B. 423871 05-04-10

Mijn motivatie tot deze cursus is mijn moeder en cliënten die ik begeleid heb. Bijvoorbeeld borderliners en psychotische cliënten. De echte motivatie om een dergelijke cursus te doen is het willen begrijpen. Het studeren is voor mij ook een doel en tevens om mijn hersenen te blijven prikkelen. Verrekte jammer dat het nu is afgelopen. Ik heb genoten van deze cursus.

 

Dhr. A. De V. te E. (België) 427980 14-04-2010

Eerst en vooral bedankt voor de fijne en leerzame cursus en vooral ook begeleiding. Ik moet eerlijk zijn: ik heb soms gezweet, maar ben dan ook al vele jaren van school... Ik werk in de gevangenis als een soort van monitor,  met gediteneerden in de keuken. Voordien heb ik méér dan 10 jaar een praktijk gehad als klassiek homeopaat en gesprekstherapeut.... Nu vind ik het ergens spijtig dat de cursus hier stopt (hij is in feite een méér dan goede inleiding). . . Om eerlijk te zijn is hij zo goed dat je ... honger blijft houden.... (Eigenlijk hoop ik dat je de smaak te pakken hebt en aan de cursus verder werkt: klinische psychologie 3 & 4). In dat geval: hou me zeker op de hoogte!

 

 

Mw. W. de K. te B. 445232 16-04-10

De cursus gaf me een helder inzicht in de problematiek die ik heden ervaar, maar gaf me ook inzicht in mezelf uiteraard.... ik wil je bedanken voor alles: het inzicht dat je me gaf door de hele cursus heen, je complimenten en je feedback!!

Mw. I.V. te S. 408364 21-04-10

Bedankt voor de evaluatie. Ik ben tevreden met het resultaat  en heb met veel plezier de lessen gelezen. De praktijkvoorbeelden waren erg prettig. Ik heb een  opleiding "psycho-sociale begeleiding Haptonomiek en Gestalt"  gevolgd... Ik ben daarna de haptonomie gaan oefenen met mensen in mijn omgeving, maar kwam tot conclusie dat ik een stukje achtergrond miste. Vandaar dat ik besloten heb om deze cursus te volgen die daar een hele mooie aanvulling op is. Ook het eigen tempo en de 3 praktijkdagen waren voor mij goed... Mijn wens is om mensen te kunnen begeleiden in mijn eigen praktijk....

 

Dhr. C.W. te H. 422696 21-04-10

Van jongs af aan heb ik interesse gehad in het menselijk gedrag; ik ben al op jonge leeftijd boeken over psychologie gaan lezen... De reden voor het beginnen voor deze studie is daarom ook verdieping van mijn kennis... Tevens is het ook weer een spiegel voor mezelf...
Deze cursus heeft me op een aantal fronten goed geholpen:
1 Patronen waren herkenbaar, of ten dele herkenbaar bij jongeren waarmee ik werk
2 In mijn nieuwe baan... heb ik heel veel psychologie nodig, omdat ik ... wekelijks multidisciplinair overleg heb over de opgenomen jongeren... Hier vliegen natuurlijk allerlei termen over de tafel, waarvan ik de meeste nu herken
3 De cursus als zodanig deed me ook weer vaak over mezelf nadenken, en over mijn familieleden, was ook interessant en leerzaam... 

 

Mw. E. H-J. te G. 388965 26-04-10

Bedankt voor het nakijken van de lessen & de uitleg bij de gecorrigeerde antwoorden. Ik werk als psychosociaal hulpverlener bij de mensen thuis. De cursus heeft mij veel verdieping in het werk gegeven. Soms was het lastig om de cursusstof en eigen ervaring, het "vroeger" geleerde met elkaar te "integreren". Maar dat was tegelijk ook boeiend.

 

Mw. J.O. te E.  382617 04-05-10

Ik heb ontzettend veel geleerd van deze cursus. Het is in begrijpelijke taal geschreven en ik herkende er veel in, zowel privé als in mijn werk. Ik werk als activiteitenbegeleidster in een activiteitencentrum voor psychiatrische cliënten bij de GGZ... Vele gedragsbeschrijvingen herkende ik. Deze cursus is dus zowel voor mijn werk als in mijn privé leven leerzaam geweest. Ik vind het ook een mooie aanvullen op mijn CV, mogelijk biedt het een mooie kans/aanvulling voor een toekomstige werkplek.

 

Mw. N.H. te L.  427349 15-05-10

Ik ben momenteel werkzaam bij een arbodienst als verzuimmanager. Hierbij heb je een adviesrol met betrekking tot de verplichtingen tijdens ziekte voor werkgever en werknemer. Psychische klachten is een van de redenen voor verzuim en ik wilde graag meer achtergrondinformatie over de diverse psychische ziektebeelden. En dat heb ik zeker gekregen. Ik vond de cursus erg leerzaam en interessant, maar wel begrijpelijk voor iemand die verder geen achtergrond heeft op dit gebied.... Ik vond de begeleiding ook erg goed; u was snel met nakijken en ik vond het erg prettig om een kleine motivatie bij een fout antwoord te krijgen. Dit hielp mij te begrijpen waarom het antwoord dat ik had gegeven niet goed was.
 

Mw. S.H. te N.  381448 07-05-10

Ik heb de opleiding SPW en SPH volbracht en ben altijd werkzaam geweest in de verstandelijk gehandicapten sector. Tot op heden werk ik in de SG-LVG (Sterk Gedragsgestoord - Licht Verstandelijk Gehandicapt). Hierbij is ook veel sprake van psychiatrische stoornissen, vandaar mijn interesse. ... Ook al heb ik tijdens mijn opleiding SPH ook psychopathologie gehad, deze cursus is zeer zeker een welkome uitbreiding. Ik kan dus zeker zeggen dat ik heel veel aan deze cursus heb en zal hebben als naslagwerk....
Daarnaast ga ik nog zeker niet stoppen met opleidingen volgen bij de NHA. Er zijn veel en komen steeds meer interessante cursussen. Hiervoor heb ik ook kinderpsychologie en praktische psychologie gedaan en afgerond en ik wil me nog gaan richten op life coach.
Heel erg bedankt voor de uitleg en feedback, het heeft me veel duidelijkheid gegeven.

Mw. N.B. (counselor) te H.  411896 12-05-10

Ik moet zeggen dat ik het een heel interessante opleiding heb gevonden. De achtergrond van problemen zijn voor mij op deze manier echt goed uitgediept. Rest mij nog u hartelijk te bedanken voor de gegeven feedback.

 

Mw. H.O. te W.  397489 27-05-10

Waar mijn belangstelling vandaan komt is uit een stuk professionele maar ook persoonlijke interesse. Ik heb een eigen praktijk (www.odzorg.nl) waar ik werk met kinderen met diverse stoornissen en problemen op het vlak van het komen tot leren en de interactie en communicatie met zichzelf en hun omgeving... In mijn praktijk komen er regelmatig diverse stoornissen voorbij zoals ook behandeld in de lessen, en dan is het handig dat ik weet hoe er in het reguliere werkveld naar gekeken wordt en mee omgegaan. Zelf was ik het niet met alles eens en ik vond het ook prima om te lezen zoals u er tegenaan kijkt.

Bedankt voor het snelle nakijken en ik heb zeker een hoop van de cursus opgestoken en vond de lessen duidelijk en helder. Het heeft me weer meer kennis opgeleverd en ook een stuk inzicht in hoe mensen met een bepaalde uitdaging in hun leven wellicht de situaties in hun leven benaderen en zien.

 

Mw. M.G. te A. 450016 30-05-10

Ik werk ruim 20 jaar als projectmanager en procesmanager bij een grote MBO-instelling. .. Ben nu weer toe aan iets nieuws! Ben in april begonnen met deze cursus én de life coach opleiding..

Ik vond het leuk om deze cursus te doen! Heb er veel van geleerd en het heeft mij in ieder geval het plezier in leren terug gegeven! Hopelijk ga ik de opgedane kennis ooit gebruiken in welke praktijk dan ook!

 

 

Mw. E.H–van N. te L. 376557 30-05-10

Ik heb de cursus als zeer interessant en nuttig ervaren. Ik ben ermee begonnen omdat ik in mijn werk als verpleegkundige in de verslavingszorg toch wat meer kennis nodig had van bijvoorbeeld schizofrenie, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen etc.... Deze cursus was erg compleet en uit vrijwel alle lessen kom in de praktijk cliënten tegen... Deze cursus is echt een verdieping in mijn werk.

 

P. van M. te G. 423938 02-06-10

De cursus is me ontzettend goed bevallen!..  Toen ik nog in het basisonderwijs werkte, kon ik er al het één en ander mee. Ik ging op een andere manier naar de reacties van kinderen en hun ouders kijken. Ik zag hier meer samenhang in en kon hier beter op inspringen. Daarnaast heb ik meer inzicht gekregen in de mens algemeen. Dit kan me ook nu, bij het opstarten van mijn praktijk goed helpen.
Ik krijg straks namelijk kinderen met leer- en gedragsproblemen onder mijn hoede met daarbij natuurlijk de ouders, die het vaak niet gemakkelijk hebben. Ik denk dat de cursus mij een goede stevige ondergrond en achtergrond bied. Zo in het dagelijkse leven merk ik, dat als ik iets analyseer of ik krijg iets van iemand te horen, dat ik hier dan ook anders op reageer. Vaak met verwijzingen naar deze cursus toe.  Ik vond het een hele fijne cursus, ik heb er veel van geleerd! Ik wil u dan ook bedanken voor het nakijken van het huiswerk en voor de snelle reacties.

 

Dhr. H.V. te E. 421697 05-06-10

Hartelijk dank voor de fijne samenwerking en de belangrijke feedback!!

 

T. van R, te P. 414984 21-06-10

Ik heb er veel van geleerd en denk er nog over na om hier verder mee te gaan. Bedankt voor je uitleg.

 

Mw. M.K. te St-T. (België) 416611 05-07-10

Na les 14: Mijn complimenten over deze cursus. Ik leer er erg veel van, en de informatie komt erg goed van pas bij mijn werk als maatschappelijk werker.

Na les 18: Ik wil u bedanken voor uw vlotte en grondige nakijkwerk. Deze lessen zijn erg nuttig voor mij geweest en zijn in mijn beroepspraktijk al een aantal keren van pas gekomen.

 

Mw. M.K. te A. 367635 31-07-10

Aangeland bij de laatste les, en hierbij wil ik je bedanken voor je feedback en het snelle nakijken van de antwoorden! Met wat “stops” onderweg heb ik veel geleerd van je cursus en is de leerstof ook handig in mijn werk als reïntegratiecoach.

 

Dhr. L.M. te H. (België) 409934 11-08-10

Ik ben accountant–belastingconsulent ...en docent in de vakgebieden accountancy, fiscaliteit en economie ... Ten slotte ben ik ook rechter in sociale zaken in de Arbeidsrechtbank te T. Ik ga dus veel met mensen om en psychologie is hierbij in al zijn aspecten belangrijk.

Ik wil ... u danken voor de duidelijke begeleiding tijdens de cursus. Het was voor mij een verhelderende uiteenzetting van een materie die mij zeer interesseert.

 

Mevr. V. L.-B.  444350 14-08-10

Het was een ... een stevige opleiding. Ik hoop (en denk) dat deze opleiding voor mij genoeg basis elementen bevat om te beginnen met de Open Universiteit in september. ... Ik wil je in ieder geval ... bedanken voor je goede ondersteuning! Ik vond het contact tussen ons prettig in de tijd dat ik de cursus volgde, en ik vond het helemaal geweldig dat je zo snel de dingen had nagekeken die ik had ingestuurd, zodat ik met een gerust hart kon starten op de OU.

 

Mw. M. vd L. 412987 29-08-10

Ik ben aan deze cursus begonnen omdat ik werkzaam was op een dagbehandeling voor dementerende ouderen met gedragsproblematiek, waarvan er enkele ook nog andere psychische problemen hadden. Ik zou graag terug willen naar het begeleiden van mensen, maar dan meer op het psychische vlak, niet meer als verzorgende. Deze cursus was voor mij ook een antwoord op de vraag van: ik kan het wel willen maar ligt het me ook, heb ik een beetje “inzicht”. Deze cursus heeft me in ieder geval ook zelfinzicht gegeven.... Je kunt dus inderdaad wel concluderen dat de cursus goed bevallen is.

 

Mw. D. van V. te M. 438347 03-09-10

Niet in de laatste plaats volg ik deze cursus voor mezelf. Ik houd vooral van kennis, omdat ik denk dat het vergaren van kennis leidt tot inzicht. Dit inzicht kan ik in de eerste plaats gebruiken om mijzelf steeds verder te ontplooien en ontwikkelen, daarnaast kan ik wellicht ook iets voor een ander betekenen. Dit zijn dus de redenen waarom ik deze cursus ben begonnen en tot nu toe vind ik het enorm interessant.... Ik wil je hartelijk bedanken voor de ongelofelijke snelle terugkoppeling van mijn ingestuurde huiswerk (heel prettig om meteen te weten wat ik wel of niet goed gedaan heb) ... en de prettige samenwerking.

 

Zijp,Mariëtte van te  457497 03-09-10

Ik ben werkzaam als groepsbegeleider op een kamertrainingscentrum van het Leger des Heils. ... ik vind deze module erg leerzaam maar wel behoorlijk pittig.... In mijn werk kom ik heel veel verschillende problematiek bij cliënten tegen, en ik probeer vanuit mijn praktijkervaringen en aan de hand van de voorbeelden uit het boek het ... wat meer betekenis te geven.

Bedankt voor alle toelichtingen (gevraagde of ongevraagde), extra bijlage, feedback, en niet te vergeten de motiverende complimenten! Het bijbehorende cijfer is mede door jouw toewijding hierdoor te danken!

(Naam met toestemming vermeld.)

 

Mw. G.G. te V. 373104 14-09-10

Ik wil u bedanken voor de feedback en ondersteuning tijdens de gehele cursus. Ik vond het een erg interessante studie die mij geleerd heeft gedragingen te kunnen plaatsen, die ik al waarnam maar niet altijd de oorsprong van kon herleiden.

 

Mw. V.R. te R. (België) 430460 26-09-10

De laatste les zit erop! Met spijt toch, van mij had de cursus wel uit meer lessen mogen bestaan J . Ik heb deze opleiding met veel plezier gevolgd. Uiterst interessante en boeiende lectuur waar je heel wat van opsteekt. Graag zou ik je willen bedanken voor de begeleiding, voor de positieve woorden en  complimenten.


Mevr. A.D. te A. 345193 06-10-10

Ik deed al OU: Inleiding in de Sociale Psychologie, maar erg wetenschappelijk, niet fijn taalgebruik/ boek rommelig ingedeeld. ... Deze cursus heeft positief bijgedragen en aangezet tot verder spitten.

 

Dhr. H.H. te Z. 459069 20-10-10

Na les 16: Gisteren heb ik praktijkdag 1 gehad van dhr. Hein Heijnen. Een leerzame ervaring. Een mooie combinatie  ook met jouw lessen.

De cursus Klinische Psychologie vind ik erg boeiend, het was wat ik er van verwacht had en ik vond daar de antwoorden die ik wilde weten. Is het normaal dat ik nu in mijn omgeving allemaal voorbeelden uit het lesmateriaal tegen kom? Ik vind dit een prettige manier van studeren, heel efficiënt ook, en denk er over om verder te gaan met de opleiding OPC1.

 

Mevr. N.K. te R. (België) 310047 27-10-10

Ik vond het een fijne studie en ik heb soms in mijn werk al goed gebruik kunnen maken van de geleerde stof. Op dit moment ben ik met de studie " Life Coach" bezig  en daar komt de klinische psychologie weer goed van pas. Bedankt voor je aanzet tot afmaken van de studie.

 

Mevr. M.S. te N. 297011 01-11-10

Heb deze cursus gekozen omdat ik wilde kijken of studeren te combineren is met een baan van drie dagen en een jong gezin. Op mijn werk heb ik veel te maken met verschillende problematiek, bijv. oncologie, fertiliteit, verslaving, borderline, incestverleden, enz. Omdat het moeilijk is om sommige mensen te doorgronden, is wat kennis nodig, plus achterliggende gedachten zodat je wat meer kunt begrijpen. Heb dus veel gehad aan deze cursus, de informatie was wat uitgebreider en heeft wat meer diepgang dan de cursussen die ik van mijn werk aangeboden krijg. En natuurlijk een groot stuk eigen interesse.

Nu ga ik genieten van mijn mooie cijfer lijst, en blij zijn dat ik het gehaald heb. Het is een goede cursus  en  leuk om weer eens in de boeken te duiken. Het is helder en duidelijk geschreven, en zeer leerzaam. Leuk ! (En kreeg het snel retour, super.)

 

Mej. S. vd B. te U. 446247 13-11-10

Heel erg bedankt voor de eindevaluatie en het nakijken van mijn huiswerk (en zo snel ook altijd!). Door de cursus heb ik mezelf beter leren kennen, maar soms had ik er ook moeite mee omdat het nogal confronterend kan zijn.

 

Mevr. Y. v. L.-H. te B. 452476 21-11-10

Ik vind deze cursus erg interessant. Ook wil ik de opleiding Psychosociaal counseling gaan doen. Graag wil ik je nogmaals bedanken voor het altijd zeer snel nakijken van het huiswerk.

 

 Mevr. N.N. te K-L (België) 412255 29-11-10

Ik ben enorm tevreden over deze cursus. Naast mijn job ... heb ik nog thuis een praktijkje als therapeute.

Ik volgde een paar jaar geleden een opleiding in de Speyertherapie (Orthotherapie in België)... Binnen de opleiding ... werd de klinische psychologie in algemenere lijnen bestudeerd. Om mezelf bij te scholen opteerde ik voor een aanvullende cursus. Uw cursus Klinische Psychologie gaf een antwoord op al mijn vragen. Hij is heel structureel opgebouwd, geeft diepgaande informatie op een praktijkgerichte manier met praktische voorbeelden waaraan de theorie wordt getoetst. Ik zal hem zeker aanraden aan al mijn collega's.

 

Mevr. C.H. te R. 469489 06-12-2010

Deze cursus heeft mij veel positiefs gebracht... een hele fijne ervaring, kennis opdoen over hoe een mens in elkaar steekt... Ik was al een tijdje –als hobby- bezig met een studie Gezondheidspsychologie aan de OU... De Klinische Psychologie ... die ik op de OU gehad heb miste de menselijke invalshoek, hoe het probleem ontstaat, waarom bij de één wel en niet bij de ander, kortom, ik ben heel blij dat ik dit weer allemaal tot me heb mogen nemen in de wetenschap dat dit me tot een betere therapeute zal maken.

Ik ga 22 januari tentamen doen. Inmiddels heb ik de eerste bijeenkomst Praktijkdagen in Den Bosch bijgewoond. Heel interessant, aardige man, Hein Heijen, en een inspirerende docent.

 

Mevr. F.W. te R. 379020 15-12-2010

Bij les 8: Uw cursus is heel intensief maar geeft enorm veel verdieping en daar ben ik U erg dankbaar voor.

Na les 18: ... ik zou het heel leerzaam vinden om nog evt. andere cursussen bij U te kunnen volgen.

 

Mevr. M.S. te  H. 445529 26-12-2010

Vaak heb ik mij afgevraagd hoe het mogelijk is dat sommige mensen bij kleine tegenslagen al helemaal in de put raken en anderen met behoorlijke tegenslagen "gewoon" doorgaan (tijdens deze cursus is mij dat beter duidelijk geworden)...

Deze cursus ben ik dan ook gestart om te beoordelen of het samenvoegen van de theorie, praktijk/levenservaring iets voor mij is om in te zetten met als doel mensen in moeilijkheden te gaan begeleiden. Tot op heden kan ik daar alleen maar bevestigend op antwoorden.

Mijn voornemen is de totale opleiding psychosociaal counselor te gaan volgen en gaandeweg het traject te gaan bedenken hoe ik deze in kan gaan zetten. Hartelijk dank voor alles.

 

Dhr. M.B. te A. 384207 10-01-2011

Zoals je weet was ik al bezig met klinische psychologie omdat het me buitengewoon interesseerde (en altijd al heeft gedaan). De keus werd gemaakt om de opleiding psychosociaal counselor te gaan volgen, en tot nu toe heb ik daar geen spijt van gehad. Ik zie dit ook als een goede keus voor het vervolg van mijn carrière...

Ik wil je bij deze graag bedanken voor het snelle nakijken van de opgaven steeds, de nuttige bijschriften in het geval van een fout antwoord, en de handige tips en handvaten. Ik heb onze interactie altijd als erg prettig ervaren.

 

Mevr. R. de J. te Z. 398473 03-01-2011

Na les 7: 2 weken geleden heb ik mijn laatste studiedag  gehad. Weer een hele fijne, interessante dag. Jammer dat de 3 dagen weer voorbij zijn. En wat is Hein een enorme goede en duidelijke docent. Petje af voor hem.

Na les 10: Wat een interessante les, maar wat zijn er veel stoornissen. Ik werk zelf als stervensbegeleider en kom ook veel verdriet en onmacht tegen. Ik merk nu al dat ik de lessen in mijn werk goed kan gebruiken. Fijn is dat.

Na les 18: Ik wil je bedanken voor je support. Ik vond het heel erg fijn en heb veel kennis gekregen.

 

Valeria Boermistrova te Almelo 459722 (www.eeninbeweging.nl, www.orgel-mezzo.nl) 

06-01-11: Over les 18: Mooie afsluiting, ook een beetje jammer: ik heb met plezier de stof gelezen, erg boeiend.

Gisteren naar Den Bosch geweest voor de tweede praktijkdag. Alweer een feest! Ik ben dol op schema's en daar is Hein supergoed in. Ook wat over jou weer gehoord: … de dames waren vol lof over jouw bereidheid vragen te beantwoorden (ben ik helemaal mee eens).

10-02-2011: Ik wil je nog enorm complimenteren met je klinische psychologie! Jij hebt het werkelijk meesterlijk geschreven! Toen ik de lessen bestudeerde, zag ik natuurlijk meteen in welke toegankelijke taal jij schrijft, kort en toch compleet. Nu bij het samenvatten valt het me enorm op hoe overzichtelijk, simpel en zeer omvattend jouw zinnen zijn. Je kunt ze nauwelijks korter of anders maken zonder verlies van essentiële informatie. Gewoon top! Ik geniet nu dus voor tweede keer. :)

(Naam etc. met toestemming vermeld.)

 

Mevr. E.B. te Z. 445570 10-01-2011

Ik heb met veel plezier de lessen en praktijkdagen gevolgd. Ik kan de lesstof goed gebruiken in mijn werk als consulent werk bij de gemeente D. Mijn taak bestaat voornamelijk uit het stimuleren, motiveren en begeleiden van klanten naar participatie/activering en, indien mogelijk, uitstroom naar werk. De klantengroep die ik mag begeleiden zijn mensen met een zeer grote afstand naar de arbeidsmarkt. Daaronder vallen ook zorgmijders die vaak behoorlijke psychische problemen hebben, het geleerde kan ik goed in praktijk brengen.

Nogmaals bedankt voor het snelle nakijken van het huiswerk!

 

Dhr. R.H. te S, 418340 19-01-2011

En w.b. de cursus …ben erg tevreden over en ook de praktijkdagen waren erg belangrijk om bepaalde dingen helder te krijgen. Het is hele boeiende stof maar ook pittig!... Ikzelf ben Coach/begeleider voor een aantal uur in de week en ... ambulant jongerenwerker ... Vandaar dat ik begonnen ben met Klinische Psychologie ... Het is soms zware stof maar ontzettend interessant ... Ik heb er veel aan gehad en begrijp nu veel meer dan voorheen...

 

Mevr. M.A. te C. 406486 20-01-2011

Psychologie vond ik altijd heel interessant. Ik ben Curaçaoënaar, ik heb 10 jaar als kleuterleidster gewerkt in Curacao. En heb in 2009 besloten om even naar Nederland te komen, een jaar of 2, misschien 3... Maar ik wou niet terug zonder paar extra diploma’s, dus heb ik Klinische psychologie en life coach gekozen. ... Bedankt voor uw hulp, mijn mooie cijfers waren zeer motiverend, de opleiding was duidelijk en erg interessant...

 

Dhr. J.v.H. te L. 305580 21-01-2011

Ik vind je boekwerk echt een aanvulling (m.n. door de hele andere manier van kijken naar de aandoeningen). De boeken die ik in eerste instantie heb gebruikt om me wat wegwijs te maken in de theorie van de psychiatrische ziektebeelden waren verpleegkunde boeken en andere psychiatrie-boeken. Deze hebben allemaal een vrij sterke medische bril. Hier was ik me wel bewust van, maar ik moest ergens beginnen. Door jouw boek merk je echt dat er op vele manieren naar de problematiek kan worden gekeken en dat komt je als docent aan toekomstige verpleegkundigen ook echt goed van pas.
Jouw studiemateriaal heeft me ook doen besluiten om uiteindelijk te starten met de opleiding stressmanagement... Ik merk dat de psychologie me namelijk steeds meer begint te trekken...
Erg bedankt voor je feedback tot dusver!

 

Mevr. A. S.-D. te H. 453830 07-02-2011

Heel erg bedankt voor het snelle nakijken van mijn huiswerkopgaven en de zeer fijne en duidelijke uitleg van mijn foute antwoorden. Ik weet gelukkig nu ook dat ik soms nog meer leer van de foute antwoorden en de daar bijhorende uitleg van jou.

Ik heb besloten door te gaan met studeren, en dan de volledige HBO opleiding tot psychosociaal counselor. Het scheelt dat onderdelen psychologie en klinische psychologie daar in behandeld worden en ik die dus al klaar heb.

 

Mevr. N. De S. te St-N. (België) 442306 16-02-2011

Eerst en vooral, bedankt voor de begeleiding dit afgelopen jaar, bij de cursus klinische psychologie. ... deze cursus is voor mij een mooi naslagwerk geworden...

Momenteel zit ik in mijn vierde en  laatste jaar Integrale Therapie, waarin we kennis maken met tal van therapiestijlen ... De opleiding is intensief, omdat we voornamelijk ervaringsgericht en lichaamsgericht werken...

De cursus klinische psychologie is voor mij een waardevolle aanvulling geweest, of misschien zelfs eerder een basis. Ik vind het voor mezelf belangrijk, om een achtergrond en een duidelijke beschrijving te hebben van verschillende ziektebeelden, al klinkt dat misschien een beetje zwaar… Het is gewoon fijn om bepaalde patronen te herkennen en deze cursus vult dat perfect in.

 Binnenkort start ik in bijberoep als therapeute, dus kan ik al deze geweldige informatie goed gebruiken.


Mevr. A. S.-D. te H. 453830 07-02-2011

Heel erg bedankt voor het snelle nakijken van mijn huiswerkopgaven en de zeer fijne en duidelijke uitleg van mijn foute antwoorden. Ik weet gelukkig nu ook dat ik soms nog meer leer van de foute antwoorden en de daar bijhorende uitleg van jou.

Ik heb besloten door te gaan met studeren, en dan de volledige HBO opleiding tot psychosociaal counselor. Het scheelt dat onderdelen psychologie en klinische psychologie daar in behandeld worden en ik die dus al klaar heb.

 

Mevr. M. D. te L. 464387 23-02-11

Hartelijk dank voor de snelle reacties en de nuttige opmerkingen en adviezen. Ik durf het nu aan om de hele O.P.C.[i] te volgen.

 

Dhr. A.H. te O. 472763 26-02-2011

Allereerst hartelijk dank voor het nakijken en corrigeren van mijn huiswerk.

Ik ben werkzaam als zelfstandig kraanmachinist in de grondverzet. ... Op een bepaald moment heb ik het plan opgepakt om van werkzaamheden te veranderen. [Ik ben] naar psychologie gaan kijken, omdat het doen en laten van mensen mij altijd heeft geïnteresseerd. Ik heb er over nagedacht om de opleiding OPC te gaan volgen. Ik was echter bang dat deze opleiding te moeilijk zou zijn gezien mijn schoolverleden. Om te testen of psychologie bij me past, ben ik toen de cursus klinische psychologie gaan volgen. Door de cursus [en mijn goede cijfers] is de interesse alleen maar meer geworden, dus na het examen ga ik ook zeker verder met OPC.

 

Mevr. Erny Binnendijk te Amersfoort, counselor (www.etbc.nl), 440808 02-03-2011

Dank je wel voor je begeleiding en het snelle reacties op mijn inzendingen van het huiswerk.

Ik vind deze cursus heel erg leuk en interessant! De stof is op zeer toegankelijke en begrijpelijke wijze geschreven waardoor het (be)studeren bijna als vanzelf gaat. Ik heb hierdoor een beter inzicht gekregen in de menselijke geest in het algemeen, maar vooral ook in mijn eigen levensproces. Heel leerzaam dus....

Ik heb ... gekozen voor de opleiding stresscounseling en heb sinds 2009 een eigen counselingpraktijk naast mijn huidige kantoorbaan. Binnen de counseling vind ik het een leuke en interessante ervaring mensen te helpen hun eigen oplossing voor hun problemen te laten vinden en inzicht te laten krijgen in gedrag en de gevolgen daarvan.

Ik bleef echter het gevoel houden dat ik te weinig kennis had om de grens aan te kunnen geven van wat nog bij counseling hoort en wat te "zwaar" is. Deze cursus sloot daar haarfijn op aan. Zoals je in het voorwoord aangeeft is mijn kennis over "normaal" en "abnormaal" gedrag vergroot en geeft het inzicht in de processen ook handvatten voor mij als counselor om adequaat te reageren.

 De cursus heeft ... [ook] als spiegel gefungeerd. Het zette aan tot zelfreflectie en heeft me in die zin ook tot interessante inzichten gebracht.

Deze cursus heeft mijn nieuwsgierigheid dermate aangewakkerd dat ik besloten heb me nog meer te verdiepen in de psychologie.

(Naam met toestemming vermeld.)

 

Dhr. W. vd L. te St. J 478839 02-03-2011

Graag zou ik door willen gaan met de NHA-studie HBO Psychosociaal Counselor.... bij deze enorm bedankt voor het na  gekeken huiswerk en de perfecte uitleg van het incorrecte werk.

 

Mevr. M.G. te G. 462078 03-03-2011

Deze modules heb ik als erg interessant ervaren. Ik vind het interessant om te lezen hoe de psyche te werk gaat, en hoe extreem deze soms kan reageren... Deze studie past erg goed bij me. Ik heb in 2007 mijn vwo afgerond, en wilde altijd erg graag geneeskunde studeren. Ik was uitgeloot... Ik wil andere mensen helpen. Vandaar dat ik deze studie heb gekozen. Wat mij verder aanspreekt aan deze manier van studeren is dat ik het op mijn eigen tempo kan doen, en zelf de verantwoordelijkheid heb dat ik het ook doe. Als de verantwoording bij mij ligt, ben ik veel gemotiveerder.

 

Mevr. M. van V.-K. te N. 441346 08-03-2011

Ik vond het een hele interessante opleiding,want van een cursus kan ik niet echt spreken.

Ik ben in het dagelijks leven teammanager op een debt negotiation afdeling voor een bankproject, en daarin heb ik vooral een team met mensen met psychische klachten. Genoeg om deze opleiding te benutten,dus.

 

Mevr. M. S.-V. te S. 475756 17-03-2011

Bedankt voor de feedback die ik mocht ontvangen op de door mij gemaakte lessen. Mijn complimenten voor de snelle reacties.

Ik ben werkzaam bij de regiopolitie R. Binnen mijn werk krijg ik veel met verschillende mensen te maken in allerlei omstandigheden. Deze cursus geeft mij meer inzicht in het gedrag van mensen en hiermee kan ik rekening houden wanneer ik nazorg verleen. Ik werk nauw samen met het lokaal zorgnetwerk.

Eerder heb ik via de NHA de cursus bedrijfspsychologie gevolgd en ik zag deze cursus als een mooie aanvulling. Ik zie de cursus klinische psychologie als opstap naar de opleiding Psychosociaal Counselor.

 

Mevr. M.S. te N. 384483 19-03-2011

Vergeet ik gisteren je te bedanken voor de fijne begeleiding tijdens deze cursus. Ik heb hem echt met heel erg veel plezier gedaan... Ik ben heel blij dat u telkens zo snel antwoorden had op mijn vragen die ik soms nog had tijdens de les. ... Als ik je nu persoonlijk de hand kon schudden, kreeg je een bloemetje van mij, maar die moet je nu maar erbij denken.

 

Mevr. B. K. te  H. 485186 21-03-2011

Ik heb de theorie als zeer leerzaam ervaren. Ga me dadelijk ook zeker nog op wat literatuur storten, maar eerst op het tentamen praktische psychologie. Alvast bedankt voor al je moeite en aanvullingen!

 

Ph. v. H. te B. 480467 22-03--2011

Na les 7: Ben nu al vast aan het lezen in andere hoofdstukken, ben zo nieuwsgierig dat ik moet oppassen geen dingen door elkaar te halen. Mijn vriendin is gewichtsconsulente, we hebben net samen door les 11 zitten bladeren. Echt een hele leuke studie, m'n complimenten.

Na les 18: In ieder geval bedankt voor je begeleiding, ik vind het een ontzettend leuke, leerzame en interessante cursus

 

Mevr. M. F. te H. 476763 28-03-2011

De studie OPC trok mij wel aan, maar omdat ik niet goed wist of ik het niveau wel aankon besloot ik dus eerst de cursus Klinische Psychologie te gaan volgen. Nou, het resultaat heb je van dichtbij kunnen volgen, het gaat goed en ik heb het met veel plezier gedaan. ... De goede cijfers zijn natuurlijk heel leuk, sta versteld van mezelf.... Ben mede door de studie veel over dingen gaan nadenken, of ik er uiteindelijk iets mee ga doen weet ik nog niet, maar ik vind het gewoon heel interessant. Heb van medecursisten begrepen dat het vervolg ook heel goed is en dat je jezelf wat beter leert kennen daardoor. Ik wil je nog bedanken voor het snelle nakijkwerk en het mooie certificaat per post bezorgd.

 

Dhr. M. H. te H. 473255 10-04-2011

Allereerst wil ik u bedanken voor de begeleiding die u mij geboden heeft. Dat heeft mij zeker geholpen in het begrijpen van bepaalde onderwerpen en een stukje diepgang. ... Ik ben ploegcommandant van een verkenningseenheid in O. In ons werk maken we af en toe wat mee (Afghanistan bijvoorbeeld) waardoor er een aantal mensen vroeg of laat in de knoop komen te zitten... Daardoor vind ik het handig om wat meer te weten over bepaalde problemen en hoe daar mee om te gaan...

 

Mevr. N. E. te R. 10-04-2011

Ik werk 3 dagen in de week bij een onderwijs adviesbureau... Deze opleiding ben ik begonnen omdat ik graag mensen wil snappen, mensen wil laten zien/merken dat er ook andere manieren zijn om tegen zaken aan te kijken, naar mensen wil luisteren en ze laten inzien dat er oplossingen zijn… Ik heb ook even gedacht om Psychologie te gaan studeren, maar ik zag toch op tegen de vele theoretische zaken, terwijl ik liever wil leren hoe ik praktisch kennis kan toepassen.

Bedankt voor de snelle feedback op mijn ingestuurde lessen, bedankt voor de evaluatie; ik was erg trots!

 

Mevr. R.K. te P. 467396 02-05-11

Wat een interessante cursus!

Ik werk als projectleider op een school in Rotterdam die verkorte MBO opleidingen verzorgt in de zorg en het welzijn. Van origine ben ik bedrijfseconoom.

Ik doe ... zelf de intakes en exits van de leerlingen en de voortgangsgesprekken. Tijdens deze gesprekken merkte ik dat ik tekort schoot en daarom ben ik de opleiding OPC gaan doen. Onze doelgroep is toch vaak een problematische, we hebben te maken met met mensen met borderline, ADD, depressie, verslavingen etc. Daarnaast zijn het mensen met een moeilijke thuissituatie (schulden, mishandeling, verstoten uit hun cultuur). Door deze opleiding merk ik dat mijn houding tijdens deze (vaak moeilijke) gesprekken verschuift van (te) zakelijk naar hulpgericht. Uiteraard moet ik hier een juiste balans in vinden.

Ik vond deze cursus erg prettig om stoornissen te leren herkennen en te leren wanneer doorverwezen moet worden naar een hulpverlener.

Nogmaals bedankt voor de heldere en snelle feedback!

 

Mevr. M.P. te E. 411727 06-05-11

Verder wil ik je graag bedanken voor de goede begeleiding tijdens de lessen.

Ik heb erg veel van je werk geleerd: vooral de duidelijke indeling ervan.

Het is voor mij een boeiende materie waar ik me graag verder in wil verdiepen!

 

Mevr. J.V. te A.445889 12-05-11

Ik heb deze cursus met enorm veel plezier gedaan en “snak” eigenlijk naar meer!

Het heeft mij enorm veel extra kennis gegeven.

Heel erg bedankt voor de fijne feedback. Een vertrouwd gevoel dat ik de dikke cursus als handig en duidelijk naslagwerk kan gebruiken.

 

Mevr. G.G.-M. te W. 431409 20-5-2011

Ja Peter, ook na les 11 ben ik nog steeds spinnend tevreden over de lessen en de manier waarop het is opgebouwd. De cursus wordt sterk, maar vooral begrijpelijk door de stukjes die uit het leven zijn gegrepen. Ineens komt het heel dichtbij en kan het je buurvrouw zijn of een collega.

... Zeker in les 17 leer je hoe complex de mens in elkaar zit. Fascinerend vind ik dat. …

Bij deze wil ik hartelijk bedanken voor je inzet om deze cursus zo begrijpelijk mogelijk te brengen. De complimenten bij het nakijken van het huiswerk die je moed geven om er mee door te gaan.

 

Mevr. M.K. te E. 487535 26-05-11

ik moet zeggen dat ik het een erg interessante cursus vind. En hoewel je soms iets een paar keer moet lezen, zag ik na een flink aantal lessen de grotere lijnen ontstaan, die ook nog eens duidelijker werden na de 1e studiedag. ... Heel erg bedankt voor de feedback en duidelijke verklaringen waar ik fout zat.

 

Dhr. S.G. te Z. 472128 03-06-11

Bedankt voor de perfecte begeleiding gedurende de cursus. Ik vond de cursus goed te doen door de manier waarop de lessen zijn opgesteld.

 

Mevr. K. N-H 457496 08-06-11

Ik wil u bedanken voor de lessen en uitleg van deze module. De opleiding geeft mij veel eyeopeners en voldoening. Vooral de spiegel voorhouden bij het reflecteren is een mooie afwisseling en uitdaging in combinatie met de te bestuderen theorie.

 

Mevr. A.N. te U. 469032 06-06-11

Ik heb de cursus met veel plezier gedaan! Mijn dank voor de uitstekende lesstof en het beantwoorden van de vragen.

 

Dhr. J. v. G. te V. 08-06-11

Ik werk als Timmerman in de bouw en deze materie interesseert me gewoon. Door deze cursus heb ik veel over mezelf geleerd, dus in dat opzicht beantwoordt het zeker aan mijn doel. Bedankt voor al je moeite en uitleg.

 

Mevr. I.M. te T. 472965 10-06-11

Ik werk parttime als nachtwaker in een opvangcentrum op vier verschillende afdelingen...

Ik krijg dus te maken met veel verschillende mensen die ieder hun eigen problemen hebben,

vandaar dat deze cursus heel interessant voor me was. Peter bedankt voor het nakijken van het huiswerk en je duidelijke correcties!

 

Mevr. A. R. te K. 473040 21-06-11

Hartelijk dank voor het toesturen van de cijferlijst en eindevaluatie. Ziet er goed uit, zo alles onder elkaar. Ik heb genoten van de studie ... mijn complimenten over de cursus, de inhoud, de wijze waarop het opgebouwd is en de aansluiting van de praktijkdagen. De laatste 2-3 jaar heb ik al mijn vrije tijd gestopt in het mede oprichten van een verslavingskliniek... Mijn studie kwam erg goed van pas bij de intake overleggen waar de psychiater en psycholoog hun ervaringen en gedachten uitwisselen. Ik kon het over het algemeen goed volgen... en ik kan de verslagen lezen.

 

V. F.-M. te D. 480449 29-09-11

ik heb mij door deze zeer leerzame en interessante cursus opgegeven voor de Opleiding Psychosociaal Counselor. ... Deze cursus past prima in mijn leven, vooral omdat ik in mijn jeugd veel heb meegemaakt en de problemen mij soms belemmeren in mijn functioneren.

Peter, bedankt voor deze mooie, ontzettend leerzame cursus. Je hebt mij veel bijgebracht, ik neem het vanaf nu altijd met me mee...

 

Mevr. P.L. te N-R 442112 28-06-11

Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je ondersteuning tijdens deze interessante cursus. In mijn werk heb ik geen ‘taak’ of binding met psychologie, maar e.e.a. is natuurlijk altijd toepasbaar in het dagelijks leven in relaties met andere mensen, maar ook om jezelf een spiegel voor te houden (af en toe). Het heeft me meer gebracht, dan ik er van tevoren van verwacht had.

 

Mevr. W. M.-J. te V. 497843 30-06-11

Ik kwam ... terecht (ook via mijn broer die de opleiding ook doet) bij NHA, studie Psychosociaal counselor. Om te kijken of dit iets voor mij was/is ben ik eerst de Klinische Psychologie gaan doen. In het verleden heb ik al eens een proefjaar psychologie gedaan maar dit was mij niet zo bevallen, te theoretisch en lastig te combineren met mijn werk destijds. Deze opleiding ging mij echter goed af, de stof was interessant en mede door de vele praktijkvoorbeelden voor mij goed te doen en het bleef boeiend zo. Mijn dank voor de feedback die ik bij de 18 lessen heb gekregen. Prettige manier van terugkoppeling.

 

Mevr. A.I. te S. (België) 427843 03-07-11

Vooraleerst wil ik U enorm bedanken voor de raad en de hulp gedurende deze cursus.

Psychologie was voor mij zeer moeilijk, zeker omdat ik een "regelpersoon" ben. Meer administratief, personeelszaken, boekhoudkundig gericht. Pure interesse dus om eens een andere kijk te hebben op de dagelijkse dingen van het leven. Het was een zeer harde dobber, maar ik kan nu alvast zeggen dat mijn respect naar psychologen, psychiaters, etc. enorm gegroeid is!

 

Mevr. M.V. te E. 4xxxxx 20-07-11

Jammer dat het er alweer op zit! Heb met veel plezier deze module gedaan voor mezelf als toekomstig counselor, en als schoonzus van een heel lief meisje met borderline (voorheen anorexia nervosa) met o.a. suïcidale psychoses. Fijn om er vanaf deze kant nu meer inzicht in (en handvatten voor)  te hebben.

 

Mevr. G.P. te A, 327998 14-08-11

Ik heb er heel, heel veel van geleerd en dat komt natuurlijk van pas, omdat ik op een sociaal pension werk, woonbegeleider ben.

 

Mevr. F.S. te W. 508853 30-08-11

Bedankt voor een heerlijke en erg duidelijk geschreven cursus klinische psychologie!

 

Mevr. A.M. te N. 473130 31-08-11

Bedankt ook voor de prachtige module Klinische Psychologie I & II, duidelijk en leerzaam weergegeven. Daardoor dus zeer interessant om te bestuderen.  Tevens bedankt voor de prettige samenwerking. Binnenkort op naar het tentamen en dan vervolg ik mijn weg naar het 2de leerjaar van OPC. Een zeer interessante opleiding.

 

Mevr. M.B. te R. 484926 02-09-11

Dit was de laatste les!   Met veel plezier gestudeerd, heb nog een studiedag voor de boeg, maar ook die zal erg leuk zijn gezien de vorige. Nu even een welverdiende vakantie ... en daarna ga ik psychosociaal counselor doen. ...  Bedankt voor de altijd snelle reacties!

 

Mevr. M.L. te M. 483734 04-09-11

Bij deze bedankt voor al het correctie en uitlegwerk. Ik vind het een mateloos boeiende cursus en ik heb verschrikkelijk veel geleerd. Pittig is ie ook trouwens. De hoeveelheid informatie is enorm. ... Ik moet zeggen dat ik de vragen bij de hoofdstukken heel goed vind. Ook al maak je een uittreksel, toch zijn er dingen waar je overheen leest. De vragen dwingen je alle puntjes op de i te lezen! ... Ik weet zeker dat deze cursus een enorm goede basis is voor het vak waar ik nu voor opgeleid word. Nu ik al deze stof doorgewerkt  heb, vind ik het nog meer een schandaal dan ik het al vond, dat mensen gewoon een bordje met counselor op hun deur kunnen plakken. Of dat er vage opleidingen zijn die pretenderen op te leiden tot counselor. Hoe dan ook, nogmaals dank.

 

Mevr. M. S.-W. te K. 482908 05-09-11

En dan zomaar bij de laatste les aangekomen….. Peter mag ik je bedanken voor al je feedback en info en voor al het nagekeken huiswerk! Ik vind de hele materie zeer interessant, er gaat wat dat betreft echt een wereld voor mij open. Ik lees nu zoveel dingen die ik eigenlijk altijd heb willen weten, willen weten hoe het zit. Vooral dat benoemen van alles, vind ik zo knap. En omdat het allemaal benoemd wordt kan je er van leren en wordt het, gedrag, benoembaar, uitlegbaar. ... Peter, bedankt voor alles en nogmaals complimenten voor het duidelijk geschreven cursusboek!

 

Dhr. B.V. te A. 510259 11-09-11

ik wou graag een woordje over uw boek kwijt. na het lezen van uw boek, heb ik veel meer inzicht in het ... het menselijk gedrag. Ik heb wel ‘ns eerder een psychologisch boek gelezen,
maar lang niet zo duidelijk. Ingewikkeld, maar makkelijk te begrijpen en te volgen. En ik kan wel zegen dat het mij nogal veranderd heeft: rustiger, meer nadenkend en inlevend. Mijn complimenten voor uw boek.

 

Mevr. M.R. te R. 13-09-11

Ik wou u namelijk Hartelijk bedanken voor al uw tijd, inzet en geduld. Ik wil namelijk mijn studie voortzetten en doorgaan met de opleiding Psychosociaal counseling. Ik zou graag ook uw mening hiervoor, denkt u dat ik dit kan doen?

Mevr. E.D. te E. 483236 14-9-11

... Ik heb zo'n acht jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening en dan specifiek met licht verstandelijk gehandicapte jongeren met vaak ernstige gedragsproblemen. ... Twee jaar geleden ben ik bevallen van mijn eerste kindje... We konden het zo regelen financieel dat ik een tijdje fulltime thuis kon zijn.... Ik besefte me ook dat ik dan wel in een gat zou vallen... Om mezelf te blijven uitdagen ben ik gelijktijdig ... met een studie ... Psychosociaal Counselor, daarin komen vele vakken aanbod en zo ook Klinische psychologie. Ik heb de smaak qua studeren zeker weer te pakken en het geeft mij de juiste uitdaging mentaal die ik zo broodnodig acht J. Over een paar jaar wil ik zeker weer het werkveld in en dat gaat helemaal goed komen... Nogmaals vriendelijk dank voor uw begeleiding, ik heb er van genoten!!

 

Mevr. M. vd K. te H. 429756 27-09-11

Ik vond het een hele leerzame cursus, soms niet echt gemakkelijk, maar wel een uitdaging.

Ik heb al veel profijt gehad van de leerstof, dus dat is positief.

 

G.B. te R. 465473 28-09-11

Inmiddels zitten de drie praktijkdagen er alweer op. Helaas! Het was wat mij betreft een hele goede  aanvulling op het thuis studeren. Ik ben zo enthousiast geworden dat ik, als ik slaag voor deze module, de hele opleiding psychosociaal counselor ga doen. Bij deze dank voor nakijken van mijn  huiswerk het afgelopen jaar en de steeds vlotte reactie hierop. Natuurlijk ook voor al je adviezen!

 

Mevr. G. v. B.-B. te H. 484535 29-09-11

In het dagelijks leven ben ik moeder en huisvrouw, en sinds een paar jaar ben ik begonnen met het begeleiden van stiefmoeders en samengestelde gezinnen. Vandaar kwam bij mij de behoefte om mijn ervaringsdeskundigheid te professionaliseren. Daarom dus de studie OPC. Daarnaast ben ik actief als vrijwillige brandweer vrouw en Burger AED vrijwilliger. Een hulpverlener in hart en nieren zullen we maar zeggen. Tot nu toe vind ik de opleiding OPC echt helemaal te gek en sluit die perfect aan bij wat ik tot nu toe gedaan heb. Bedankt voor alle hulp, hopelijk gaat het examen me zaterdag lukken.

 

Dhr, S. d. J, te H. 485221 16-10-11

Bedankt voor de eindlijst en de felicitaties. En... Voor het vlotte nakijken van het huiswerk tijdens de cursus!

In eerste instantie ben ik deze cursus gaan volgen enkel omdat het me leuk leek. Na jaren mensen geobserveerd te hebben door de lens van een camera, ... wilde ik mijn kijk op de medemens eens in een ander perspectief plaatsen... Inmiddels heeft het volgen van deze cursus dusdanig mijn interesse gewekt, dat ik me hier verder in wil verdiepen. Na het examen ... wil ik de volledige opleiding voor psychosociaal counselor gaan doen.... Mijn doel daarbij is om een switch te maken qua werk, en uiteindelijk een eigen praktijk te starten.

Nogmaals bedankt, heb de cursus met heel veel plezier en interesse gevolgd!

 

Mevr. I. M.-H. te H. 482910 19-10-11

... Ik heb veel geleerd van de lessen. Ik heb een duidelijk beeld welke groep patiënten ik door moet sturen naar de psychotherapeut en een duidelijk beeld welke patiënten/cliënten binnen mijn terrein vallen als hulpverlener psychosociaal counselor.

 

Mevr. A. C.-B. te P. 486017 29-10-11

Ik wil je graag langs deze weg hartelijk bedanken voor het nakijken van mijn huiswerk en de duidelijke feedback. Ik heb erg veel geleerd van deze module, en ik hoop er straks mijn voordeel mee te kunnen doen als psychosociaal counselor.

 

Mevr. C.L. te L. 4xxxxx 10-11-11

Allereerst mijn complimenten voor de samenstelling van de cursus Klinische psychologie 1 en 2. Naar mijn mening bent u er volledig in geslaagd om de wat complexe (iets wat droge) materie te verwerken in een zeer boeiende, behapbare, herkenbare (mijn omgeving kent een vrij uitgebreide geschiedenis in de psychologie/psychiatrie) en vooral begrijpelijke cursus. Met name het hoofdstuk over schizofrenie vond ik zeer verhelderend (Mijn broer heeft deze ziekte). Mijn dank hiervoor! Voor mij was het geen verplichte kost, maar een genot om met de materie aan de slag te gaan.

 

Mevr. M. T. P. te H. 489992 10-11-11

Ja dan zit de cursus erop. Ik vond het leuk om mee bezig te zijn, me in de stof te verdiepen, het is toch anders dan een boek lezen... Af en toe was het puzzelen , wat wordt er bedoeld. En het was fijn om, als iets me echt niet duidelijk was, nadere toelichting via de mail te kunnen vragen.

Ik ben bijna 54 jaar. De cursus was voor mij wel een uitdaging, van kan ik nog "studeren", kan ik me nog concentreren ... en daarnaast vond ik het  boeiende stof en kwam ook wel zaken tegen die me herkenning en erkenning gaven voor mijn eigen situatie....  Nogmaals bedankt voor je feedback tijdens deze cursus en een hartelijke groet.

 

Mevr. N.B. te A. 473126 18-11-11

Alweer de laatste les. Daarna alles doornemen en op naar het tentamen in januari en dan het 2e jaar. Ik wil je ontzettend bedanken voor het nakijken van het huiswerk en alle aanvullingen van jouw kant. Ik moet zeggen dat het een bijzonder boeiende module was en mijn complimenten voor je helderheid en duidelijkheid. Af en toe wel moeilijk te lezen, maar daardoor ben je wel meer geconcentreerd. Het ga je goed. Succes met alles!

Mevr. L. M. v. P. te R. 460704 25-11-11

De laatste les al weer. Bedankt voor de lessen die je gegeven hebt. Het was zeer leerzaam en bijzonder interessant!!

'k Heb genoten van de lesstof; zeer verrijkend! Ontzettend leuk om het vanzelfsprekende op zijn plaats te zien vallen. Vaak schiet me door de gedachten:"Ja, zeg het klopt ook nog!".

 

Dhr.  M.A. te P. 509157 26-11-11

Als bijlage treft u mij laatste huiswerk aan van de opleiding klinische psychologie.

Ik heb er ontzettend veel aan gehad. De inhoud is echt op een wetenschappelijk top formaat en de begeleiding is ook kundig, coachend vanuit ontwikkelingsperspectief.

Nogmaals bedankt voor uw begeleiding en alle moeite.

 

Mevr. L.W. te V. 455099 27-11-2011

Hartelijk dank voor het nakijken van mijn huiswerklessen. Het is fijn dat ik bij de foute antwoorden uitleg krijg van u over waarom het fout is, en waarom het een ander antwoord moet zijn. Erg leerzaam.
Ik vind de lessen zeer interessant en boeiend, en het kost me geen enkele moeite om de map te pakken en er eens lekker voor te gaan zitten.
Ook wil ik nog even aangeven dat het bijzonder prettig is dat u de lessen zo snel heeft nagekeken!!

 

Mevr. J.M. te M. 468956 9-12-11

Ik bedank jou heel hartelijk voor alle interessante kennis uit de lesstof en voor alle moeite die je hebt gedaan met betrekking tot het nakijken van het huiswerk en de aanvullingen en antwoorden op mijn vragen. Ik vond de samenwerking erg leuk.

 

Mevr. W.C. te E. (België) 466160 7-12-11

Ik wil u graag bedanken voor al het verbeterwerk. Ik vond de cursus super interessant, ik heb er enorm veel van geleerd.

 

Mevr. M.E. te H. 535515 16-12-11

Peter bedankt voor de goede begeleiding en de leerzame feedback. De stof is een zeer goede verdieping voor de praktijk waarin ik werk. Veel van de genoemde stoornissen zie ik dagelijks terug op de werkvloer.

 

Mevr. L. v. E.L te T. 482379 16-1-12

Ik ... werk ... als specialistisch verpleegkundige. Ook al is een deel van wat ik doe ... vrij technisch, ik heb wel altijd een enorme interesse gehad in de mens in zijn totaliteit. Deze studie (Psychosociale Counseling) ben ik  gaan volgen met het doel een eigen praktijk op te kunnen starten, om zo mensen verder te helpen. Ik heb al aangegeven dat ik de lesstof erg interessant vind en zie dit graag als een aanzet tot meer. Nogmaals bedankt voor de feedback.

 

Mevr. S.K. te Z. 485184 17-12-11 en 13-1-12

In 2000 heb ik de HAVO afgerond en daarna geen studie meer gevolgd. Lange tijd geen idee gehad wat te doen en waar mijn talenten zouden kunnen liggen, dus aan het werk gegaan in de verkoop (detailhandel). En nu is er eindelijk deze interessante studie die zelfs met mijn fulltime baan te combineren valt! Ik moet toegeven dat ik mij soms best verbaas over de resultaten. Het blijft gewoon nog een beetje onwennig, het studeren, en toch ook best pittig om de lesstof tot me te nemen, zeker als het hoofd al vol is. Maar de stof is zéér interessant en de goede resultaten geven weer bevestiging en hoop!! JJJ  Dank voor dit mooie lesmateriaal!

 

Mevr. D.I. te R. 482394 17-1-12

Bedankt voor de correcties, de feedback en het snelle retour :)  Klinisch was een zeer leuke, boeiende en leerzame module !

 

Dhr. W.W. te D. 463893 21-1-12

Hartelijk dank voor alle aantekeningen en informatie.... Ik moet zeggen dat deze cursus niet alleen een geweldige aanvulling is op de opleiding OP,C maar ook op mijn leven. Maar dat spreekt voor zich.

 

Mevr. K.U. te W, 486576 20-2-12

Wat vond ik het ontzettend leuk om te lezen dat ik nummer 3 in rangorde van hoogstscorenden ben! Bedankt voor die mooie woorden en het positieve resultatenoverzicht. ... Dat het me zo goed af is gegaan komt natuurlijk ook door de heldere lesstof!

Mevr. M.T. te C. 480633 29-2-12

Beste Peter, Bedankt voor de mooie evaluatie. Ik vind het onderdeel Klinische Psychologie een zeer interessante ontdekkingsreis. Het praktische gedeelte krijgt daardoor handen en voeten. Ook was het soms confronterend en plakte ik dingen die ik las op mezelf of mensen in mijn omgeving om aan het eind te concluderen dat bijna niemand zonder kleerscheuren volwassen wordt. Ik ben heel dankbaar voor het prille inzicht dat het bestuderen van de stof mij heeft gegeven en ik hoop dat het me zal helpen om in de toekomst stoornissen goed van elkaar te onderscheiden. Bedankt voor deze zeer interessante kennisoverdracht!

 

Mevr. R. D. te S. 477208 11-3-12

Hier dan mijn laatste les. Ik heb er door de omstandigheden veel langer over gedaan dan ik had gedacht, maar ik vond het erg interessant en wil je bedanken voor je duidelijke feedback. Ik vind het eigenlijk jammer dat het klaar is. Het was ook erg fijn om elke les zo snel weer gecorrigeerd terug te krijgen! Ik ga op mijn gemak de stof nog eens goed doornemen en hoop dan in juni met een mooi resultaat het tentamen te doen!

 

Mevr. L.W. te V. 455099 27-11-2011

Hartelijk dank voor het nakijken van mijn huiswerklessen. Het is fijn dat ik bij de foute antwoorden uitleg krijg van u over waarom het fout is, en waarom het een ander antwoord moet zijn. Erg leerzaam.
Ik vind de lessen zeer interessant en boeiend, en het kost me geen enkele moeite om de map te pakken en er eens lekker voor te gaan zitten.
Ook wil ik nog even aangeven dat het bijzonder prettig is dat u de lessen zo snel heeft nagekeken!!

 

Mevr. L.B. te E. 500996 13-3-12

Hartelijk dank voor het nakijken van mijn huiswerk, ik vond het een leuke studie met name de heldere kijk op de lesstof, ik heb het idee dat ik er veel van opgestoken heb.

 

Mevr. B.S. te A. 428826 17-3-12

Hierbij dan toch nog de laatste les. Heel erg hartelijk bedankt voor het iedere keer zo ongelofelijk snelle nakijken. Dat stimuleert wel,  het is dan altijd leuk nog even te kijken waarom ik iets fout had ingevuld, het zat dan nog vers in mijn geheugen. ... Ik vond de cursus heel duidelijk en helder... De praktijkdagen waren een leuke toevoeging,  maar ik zou het eerder theoriedagen noemen. Ik heb in ieder geval veel geleerd en mijn interesse in de psychologie is alleen maar toegenomen... Ook over mezelf is door de cursus een en ander duidelijk geworden , wel beetje confronterend maar toch goed om te weten. Al met al was deze cursus voor mij dus een goed keuze.

 

Mevr. K.G. te R. 463245 25-3-12

Dit was het laatste hoofdstuk. Als eerste heel erg bedankt voor het schrijven van Klinisch Psychologie 1 en 2, heb er zoveel van geleerd. Daar zijn zoveel leerlingen u dankbaar voor. Heb ook ontzettend veel aan je feedback gehad. Echt super :-)

 

Mevr. I. v. H. te S. 514159 26-3-12

Dit is alweer de laatste les. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken en u bedanken voor de lesstof, begeleiding en hulp op mijn ontdekkingsreis door klinische psychologie 1&2. Ik heb erg veel geleerd en kan het zowel op mijn werk als in mijn thuissituatie gebruiken. Ik werk binnen justitie, in een Beperkt Beveiligde Inrichting met volwassen mannelijke gedetineerden. Ons doel is om gedetineerden voor te bereiden op een goede terug keer in de samenleving.

 

Mevr. K.W. te G. (België) 468920 30-3-12

Het is mij een waar genoegen geweest om je cursus te volgen. Je hebt het zo voor elkaar gekregen en geschreven dat ik het gevoel -en de gedachte- heb dat ik in een collegezaal naar je zit te luisteren en geregeld zelfs in een schaterlach uitbarst. Het is een ware kunst om zo'n ernstige materie op zo'n fijne manier te brengen.... Is het weer grappig, mama?! wat zegt ie nu weer?!

Ik ben criminologe van opleiding, stage bij de gerechtelijke pers..., adviesraden van de Vlaamse Gemeenschap, inspectie geestelijke gezondheidszorg kindermishandeling....

 

Mevr. C.S. te A. 480635 9-4-12

Ik vond dit onderdeel klinische psychologie echt niet makkelijk, maar wel reuze interessant!

me voor het tentamen klinische psychologie al genoeg moet inspannen. In ieder geval bedankt voor het altijd snelle terugzenden van het nagekeken huiswerk en de verhelderende feedback! ... Prettig dat je altijd even toelicht hoe en wat... De grote hoeveelheid vragen zorgt er goed voor dat je je extra in de stof verdiept.

 

Dhr. P. d. V. te N. 482294 13-4-12

12-6-11: Ik heb op vrijdag 20 mei jl. van de eerste praktijkdag mogen genieten. Ik kijk nu al uit naar te tweede en de derde dag. Hein weet op een duidelijke - en efficiënte wijze de leerstof die jij hebt geschreven nog praktischer te maken. Mijn complimenten voor jullie beide!

13-4-12: Dat was dan les 18… Nogmaals m’n complimenten voor de praktische cursus maar ook voor de snelle reactie na het insturen van m’n huiswerk... Ik heb overigens tijdens mijn werk (maar ook privé ) al veel aan deze cursus gehad! ... Ik ben werkzaam als buurtbrigadier binnen de regiopolitie...  Gezien het feit dat ik erg geïnteresseerd ben in ‘de mens achter de mens heb ik voor deze cursus gekozen, mede omdat ik voornemens ben om hierna de Opleiding Psychosociaal Counselor te gaan volgen. ... Het is mij in ieder geval nog duidelijker geworden dat ik verder wil in deze richting, al dan niet in combinatie met mijn huidige baan. De basis is in ieder geval gelegd waarvoor dank!

 

Mevr. N.G. te E. 483719 23-4-12

Dank je wel voor je feedback de afgelopen maanden. Ik weet niet hoe je het doet, we kennen elkaar tenslotte niet, maar ik had het gevoel van wel. Misschien komt het door de manier van communiceren, wat ik als heel prettig heb ervaren.

 

Mevr. S.B. te K 491417 30-5-12

Beste Peter, Dank voor de supergoede ondersteuning tijdens deze studie! Groetjes en dank voor je humor!

 

 1) O.P.C. is de counselingopleiding van de NHA, waarvan deze cursus een der modules is. Wordt gegeven door psycholoog Hein Heijen van de praktijkdagen.